15:56:54
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » méhes Fórum+  » Műhely
Téma: Világ-árnyékkormány
... Elejére 1. lap 
gajo
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. december 01. 18:08 | Sorszám: 1007
Az összes politikus elzavarásával kezdhetnénk!
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. december 01. 08:24 | Sorszám: 1006
Medvegyev: „A NATO-t fel kell oszlatni, remélem, hogy az atlanti impotensek megértik ezt”
... https://szekelyfold.ma/velemeny/medvegyev-a-natot-fel-kell-oszlatni-remelem-h ...
gajo
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. november 11. 16:46 | Sorszám: 1005
Bocsáss meg, de nem látok benne mást mint egy szabadult konyhatölteléket!
gajo
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. november 11. 16:44 | Sorszám: 1004
Majd szépen partra engednek mindenki!
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. november 11. 10:07 | Sorszám: 1003
Novák Katalin Párizsban
A fiatal európaiakhoz is szól a magyar köztársasági elnök a francia fővárosban: Novák Katalin egyetemistáknak tartott előadást.
... https://gondola.hu/cikkek/123841-Novak_Katalin_Parizsban.html
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. november 03. 15:38 | Sorszám: 1002
Róma nemet mond a migránsutaztatók kikötésére

A római külügyminisztérium csütörtökön megerősítette, hogy korábban szóbeli jegyzékben felszólította Berlint, vegye át a Humanity 1 német felségjelzésű hajóval érkezők közül azokat, akiket menedékkérelemre jogosultnak nyilvánítanak. A tárca hozzátette, hogy a német féltől információkat kértek a hajón tartózkodókról.
... https://gondola.hu/cikkek/123783-Roma_nemet_mond_a_migransutaztatok_kikoteser ...
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. október 25. 22:02 | Sorszám: 1001

... www.facebook.com/photo?fbid=10159043941007308&set=pcb.10159044014332308
gajo
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. október 25. 21:44 | Sorszám: 1000
"Kónya-Hamar Sándor: AMI EGY CSOÓRI – INTERJÚBÓL KIMARADT"

Idézet:
Ezért Európát, határain kívüli népek özönlik el majd, ahogy ez a Kalergi-tervben is le van írva. Az ezt követő 25 évben pedig a keresztény Európa meg fog szűnni, s az új Európában már nem lesznek sem nemzeti többségek, sem nemzeti kisebbségek, csak emberi és közösségi jogok. Ezért támogatom ezt én is, a Warburg-dinasztia örökébe lépve.”


https://internetfigyelo.com/konya-hamar-sandor-ami-egy-csoori-interjubol-kima ...

"Ennek érdekében, Kalergi eredeti és megfogalmazott elképzelése is miről szól?

nemzetállamok felszámolása s a patriotizmus megszüntetése, nyilván ideológiai eszközökkel is

nemzeti kormányok fokozatos kiszorítása a politikai és gazdasági hatalomból

a politikai és gazdasági irányítást a multinacionális cégek irányítása kell juttatni

a vallásosság, az istenhit és az erkölcsiség jogi felszámolása (esetleg egy ateista világvallás létrehozása)

a családi szerkezet bomlasztása

a magántulajdon megszüntetése

kaotikus állapotok létrehozása

világkormány megalakítása

Kalergi további javaslatai Európa átalakítását illetően:

Létre kell hozni a nemzetállamok közös külbiztonsági, valuta, környezetvédelmi, gazdasági és szociális politikáját, de nem a katonai védelmét!

Létre kell hozni egy európai központi bankot! (Van már Európai Központi Bank!)

Létre kell hozni a mindenható, parlamenti hatásköröket is gyakorló Európai Kormányt! Csökentett hatáskörű Parlament már van, bizottságosdival, tehát nevén még nem nevezett kormány is létezik, de tovább kell lépni!

A határellenőrzés teljes megszüntetése!

A teljesen szabad piac megteremtése!

Szabad tőke-, munkaerő-, és eszmeáramlás!

Nemzetek és rasszok teljes eltörlése!

Az EU vezetőit pedig olyanok közül kell kiválasztani, akik beavatottak, egyetértők s így végrehajtók is egyidőben!

Az egységes Európáért végzett munkát kellőképpen díjazni és honorálni kell!"

gajo
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. október 19. 19:27 | Sorszám: 999
35:36-36:10 szóval a mi zselenszkirohadékunkat fölakasztottá! Egyébként BUDAPEST=BUCSA
gajo
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. október 18. 21:34 | Sorszám: 998
Orbán Viktor kíméletlenül őszinte elõadása Berlinben - 22.10.11.

https://www.youtube.com/watch?v=kjOPoxR6wtc&t=5s

gajo
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. október 18. 20:57 | Sorszám: 997
"Ám ez a végtelen történet nemcsak, hogy nem ért véget 1990-ben a Szovjetunió és a szintén általa kitalált „szocializmus” nevű politikai kapitalizmus bedöntésével, hanem akkor kezdődött csak el igazán. Miután az így szabad prédaként kifosztható kelet- és közép-európai országokat, benne magát Oroszországot is „megrendszerváltotta”, elkezdte ugyanannak a végzetes csapdának a felépítését, amellyel már a németséget is sikeresen „kasztrálta”."Emlékszem, csak úgy futottak a ruszkik, a pohos meg utánuk..., adott nekik!

Persze megmondta, hogy nekünk is volt zselénk, 56-ban. A hülye germánoknak azt mond amit akar.
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. október 18. 16:13 | Sorszám: 996
Jó oldal?
Az uralkodó történetírás számára is evidens, hogy ki volt a „jó”, és ki volt a „rossz”, és módfelett veszélyes útra téved az, aki akárcsak töprenkedő kérdéseket tesz fel ezzel kapcsolatban – figyelmeztet Bogár László.

Sokféle nézőpontból tekintettünk rá már a kibontakozó harmadik világháborúra, de talán érdemes lenne ezt a globális konfliktust a Magyarország nevű lokalitás szemszögéből is megvizsgálni. Egy neves liberális „ikon” azt találta mondani, hogy amiképpen az első két világháborúban, úgy most a harmadikban is a rossz oldalon állunk. A maga szemszögéből biztosan igaza is van, de megállapítása módfelett inspiratív, hisz valóban el kellene gondolkodnunk azon, hogy ki és miképpen „mozgatta” azokat az „oldalakat”, amelyek az első két világháborúban összecsaptak egymással.

Az uralkodó történetírás számára is evidens, hogy ki volt a „jó”, és ki volt a „rossz”, és módfelett veszélyes útra téved az, aki akárcsak töprenkedő kérdéseket tesz fel ezzel kapcsolatban.

Ám ha vállaljuk ezt a veszélyt, elég érdekes következtetésekre juthatunk.

Az első és legfontosabb kérdés, hogy vajon milyen kritériumok alapján lehet eldönteni, hogy mi a „jó” oldal? Az evidens válasz az, hogy ezt a világot irányító, „nem létező” erő nagyjából úgy szokta eldönteni, mint Talleyrand, aki amikor az inasa riadtan kérdezte, hogy az éppen kirobbanó utcai zavargásokban kik fognak győzni, azt válaszolta laza nyugalommal, hogy a mieink. De uram, kik azok a mieink?

Hát akik győzni fognak, jött Talleyrand, a nagy túlélő válasza.

És persze idézhetnék Churchillt is, aki szerint nincsenek barátok vagy ellenségek, csak érdekek. Egy háborúban eleve nem lehet jó oldal, mert a világháborúkat minden esetben ez a „nem létező” provokálja ki, így egy liberális közbeszélő számára az a „jó” oldal, akit a „nem létező” jó oldalnak nevez ki.

Az első világháború fedőnevű projektjének fő célja a Német Birodalom (ez volt a „Második” Német Birodalom, amely nem használt sorszámnevet) romba döntése volt, és akkor már egy füst alatt a maradék három birodalmat is felszámolta, vagyis az Osztrák–Magyar Monarchiát, a cári Oroszországot és az Oszmán Birodalmat.

A Német Birodalom egyszerűen rivális volt az akkor már „kinevezett”, új birodalom Amerika számára.

Ezért ítélte halálra a „nem létező”, a másik három birodalmat pedig „emészthetővé” kívánta tenni a globális tőkestruktúrák számára, és ezt leggyorsabban és persze legbrutálisabban a meglévő uralmi struktúrák szétroncsolásával vélte elérhetőnek. A cár és a német császár levelezéséből egyértelműen kiderül, hogy mindketten tudatában voltak annak, hogy szánalmas kis bábfigurák a „nem létező” világerő kezében, és hogy mindkettőjüket és birodalmukat már halálra ítélték, ami az orosz cár esetében fizikailag is megtörtént.

Tisza István hiába mondta ki a lényeget, hogy Magyarország e háborúban semmit nem nyerhet, de mindent elveszíthet, mert mind Magyarország, mind az ő személyes sorsa azt bizonyítja, hogy e „nem létező” nemigen ad esélyt arra, hogy bárki bármilyen erkölcsi értékek alapján mérlegelni merészelje a „jó” és „rossz” történelmi lételméleti összefüggéseit.

Miután a németséget történelme legpusztítóbb sötét gödrébe lökte, cinikusan röhögve az első világháború fedőnevű projektje után ez a bizonyos „nem létező” azonnal hozzá is látott egy, még az elsőnél is végzetesebb csapda létrehozásához. Kitalálta, felépítette és megfinanszírozta a most már sorszámnévvel is ellátott „harmadik birodalmat”, és először (München 1938) szövetséget kötött vele, hogy az akkor Szovjetunió fedőnéven (szintén általa) futtatott Oroszország ellen vezesse. Majd amikor ez már elég sikeresnek látszott, a Szovjetunióval kötött szövetséget az általa felépített és finanszírozott Harmadik Birodalom megsemmisítésére. És végül a valójában már „harmadik világháborúként” üzemeltetett „hidegháború” után a most már végleg „kasztrált”, engedelmes és elhülyített németséggel kötött újra egyezséget Oroszország ellen.

Ám ez a végtelen történet nemcsak, hogy nem ért véget 1990-ben a Szovjetunió és a szintén általa kitalált „szocializmus” nevű politikai kapitalizmus bedöntésével, hanem akkor kezdődött csak el igazán. Miután az így szabad prédaként kifosztható kelet- és közép-európai országokat, benne magát Oroszországot is „megrendszerváltotta”, elkezdte ugyanannak a végzetes csapdának a felépítését, amellyel már a németséget is sikeresen „kasztrálta”.

De most már Oroszország ellen.

Miután kiszámítható volt, hogy a jelcini korszak szabadrablása ugyanolyan immunreakciókat fog kiváltani az oroszságból is, mint a húszas–harmincas évek németségéből, így hagyta, hogy a Putyin elnök nevéhez fűződő berendezkedés megerősödjön, majd egyre durvább provokációk sorozatával rávette ugyanarra a végzetes lépésre, amelyre a németséget 1941-ben. Hogy belekezdjen egy olyan háborúba, amelyet éppen azért provokált ki a „nem létező”, hogy most már „legitim” módon szabad kezet kapjon a németség után az oroszság végleges felszámolásához is. Horrorparódiaként ehhez egy olyan, sohasem volt és pláne most már sohasem lesz „országot” (Ukrajnát) használta fel csaliként, amelynek uralmi struktúrájában a Babij Jar poklában bestiálisan legyilkolt zsidók és az őket legyilkolók intim liezonja cinikusan röhögve hajtja végre saját népét is legyilkolva most már a „nem létező” legújabb projektjét.

Ögyes, mondhatnánk erre, és a neves liberális ikonnak is csak azt javasolhatnánk, hogy ha mindezt végiggondolja, akkor egyúttal dolgozzon már ki egy egzakt kritériumrendszert annak tisztázására, hogy ebben a „csinált” mocsoktengerben vajon ki volna a „jó” oldal. Kíváncsian várom válaszát, és javasolt irodalomként esetleg Örkény István Pisti a vérzivatarban című, utolsó abszurd drámáját ajánlanám.
... https://gondola.hu/cikkek/123648-Jo_oldal_.html
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. október 15. 08:12 | Sorszám: 995
Fel lehet deríteni a rejtett struktúrák sötét világát!
... https://gondola.hu/cikkek/123618-Fel_lehet_deriteni_a_rejtett_strukturak_sote ...
negyven rabló
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. október 06. 17:04 | Sorszám: 994
Csak a "bízhatunk benne" kategóriában látom.
gajo
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. október 04. 20:32 | Sorszám: 993
"nyíltan és bátran „lázadó”"
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. október 04. 19:43 | Sorszám: 992
Olasz meló
A régi rend végleg szétesett, helyette egy zavaros balliberális globalista komplexum és egy szintén eléggé inkoherens nemzeti jobboldal áll szemben egymással.

... Annak tehát örülnünk kell, hogy Magyarország és Lengyelország után immár lesz egy harmadik ország is a nyíltan és bátran „lázadó” tagországok csoportjában, és így az óvatos derűlátás mindenképpen indokolt, de egyelőre alig tudunk valami arról, hogy milyen stratégiára építheti elképzeléseit az új kormánykoalíció. Kívánjunk hát sok erőt az „olasz meló” elvállalóinak.

Bogár László közgazdász
... https://gondola.hu/cikkek/123548-Olasz_melo.html
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. október 01. 14:12 | Sorszám: 991
Komoly kérdéseket vet fel az észak-atlanti együttműködéssel kapcsolatban az Északi Áramlat felrobbantása
Az Északi Áramlat gázvezetékek körüli helyzetről is beszélgettek a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek vendégei ezúttal Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Schiffer András ügyvéd voltak.
... https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/09/30/48-perc-komoly-kerdeseket-vet-fel-a ...
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. október 01. 12:30 | Sorszám: 990
Fico: Ukrajna NATO-felvétele – harmadik világháború
„Pártom képviselőit arra fogom biztatni, hogy ha sor kerülne ilyen szavazásra a parlamentben, akkor Ukrajna NATO-csatlakozása ellen szavazzanak” – jelentette ki Fico.
... https://gondola.hu/cikkek/123521-Fico__Ukrajna_NATO-felvetele___8211%3B_harma ...
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. szeptember 24. 08:11 | Sorszám: 989
Az Európai Bizottságnak "megvannak az eszközei"
2022. szeptember 23. 19:15
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyíltan beismerte, hogy ha a vasárnapi olasz választáson a jobboldali pártszövetséget bízzák meg kormányalakítással, akkor a bizottság nyomásgyakorlást helyezhet kilátásba, ahogy teszi ezt Magyarországgal is évek óta - erről írt az Alapjogokért Központ Facebook-oldalán pénteken közzétett írásban.

Ursula von der Leyen szerdán előadást tartott az amerikai Princeton Egyetemen, ahol egy hallgatói kérdésre válaszolva szó szerint azt mondta: figyelemmel kísérik az olasz választásokat, és "meglátjuk a választások eredményét", "szóval meglátjuk, ha a dolgok egy nehéz irányba mennek, én már beszéltem Magyarországról és Lengyelországról, vannak eszközeink".
... https://gondola.hu/hirek/292621-Az_Europai_Bizottsagnak__megvannak_az_eszkoze ...

Von der Leyen ellen tüntetnek Rómában: „Ursula out"
2022. szeptember 23. 20:22
Tiltakozó akciót hirdetett meg az Európai Bizottság római képviseleténél Matteo Salvini, a Liga nevű olasz párt elnöke a választási kampány zárónapján, péntek késő délután Ursula von der Leyen kijelentései miatt, aki az Európai Unió beavatkozását vetítette előre az olasz választási eredményt követően.

A Liga tüntetői "Szégyen!", valamint "Ursula out" feliratú táblákat emeltek a magasba.

Matteo Salvini gyalog érkezett a helyszínre, és rögtönzött beszédet tartott, amelyben kijelentette: "Európa erős hatalmai mozdultak meg az olaszországi választási eredmény módosítására". Hozzátette, a választások előtt két nappal Brüsszel "minden eszközt megmozgat". Hangsúlyozta, hogy nem a Liga vezetőjeként, hanem olaszként érzi "fenyegetésnek és zsarolásnak" Ursula von der Leyen szavait.
... https://gondola.hu/hirek/292622-Von_der_Leyen_ellen_tuntetnek_Romaban____8222 ...
pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. szeptember 18. 20:14 | Sorszám: 988
csak legyen elembétékuki, az a lényeg ..
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. szeptember 18. 19:58 | Sorszám: 987
Kontra: Svédország kapott még egy utolsó sanszot az életre
A skandináv országban jobboldali kormány alakulhat. Sok évtizednyi szocialista kormányzás után, a polgárok többsége a jobboldalnak kínálta fel a kormányzás lehetőségét.

Két dolgot azonban tudni kell. A svéd jobboldal nagyjából annyira soft, hogy a társadalom valódi problémáit csak körbe írni merik, kimondani soha, tenni ellenük pláne soha. A szélsőjobboldalinak kikiáltott Svéd Demokraták hazai viszonylatban egy átlagos hazafias párt lenne, semmi extra, semmi túlzás. Bevándorlásellenesek és hangsúlyosan svédek.

Szóval az északi ország ebből a felállásból kell visszakormányozza magát a normalitásba.

A Svéd Demokraták a második legerősebb párt, így ők az országuk és nemzetük utolsó reményei.
... https://szekelyfold.ma/velemeny/kontra-svedorszag-kapott-meg-egy-utolso-sansz ...
pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. szeptember 12. 11:56 | Sorszám: 986
köpni-nyelni nem tudnak a nyomorékok ..
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. szeptember 12. 10:49 | Sorszám: 985
Német lap: Von der Leyen kiegyezne az autokrata Orbánnal

„Az EP-képviselők baljós paktumtól tartanak” – írta vasárnapi cikkében a Spiegel.

„Az Európai Bizottság a támogatások visszatartásával fenyegette Magyarországot a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt. Azonban most Ursula von der Leyen hirtelen lágyabb húrokat penget. Az EP-képviselők baljós paktumtól tartanak” – írta vasárnapi cikkében a Spiegel.

„Konstruktív a párbeszéd”

A Spiegel felidézi: Varga Judit sokakkal egyeztetett Brüsszelben az elmúlt napokban. A Fidesz politikusa például Věra Jourová alelnökkel, Didier Reynders igazságügyi biztossal és Johannes Hahn költségvetési biztossal is találkozott.

Az igazságügyi miniszter az egyeztetéseket követően „konstruktív párbeszédről” számolt be a Twitteren – sőt, a jelek szerint felolvadhat a korábban fagyos jogállamisági vita Budapest és Brüsszel között – mutat rá a német lap.

Az EP-ben borúlátóan figyelik az alkudozást

A Spiegel szerint az Európai Parlamentben nagy szkepticizmussal tekintenek a magyarországi jogállamiságról való alkudozásra.

Az Európai Bizottság nem hagyhatja, hogy hamis reformokkal szúrják ki a szemét”

– idézi a lap Daniel Freund, zöld költségvetési szakértőt, aki szerint „Orbán olyan javaslatokat tesz, amelyek további uniós forrásokat biztosítanak számára anélkül, hogy valóban véget vetne barátai szisztematikus korrupciójának.”

Az egyeztetések a következő hetekben folytatódnak, Brüsszelnek jövő szerdáig kell határoznia, hogy visszatart-e támogatásokat, és ha igen, mennyit. Ezt követően javaslatát az Európai Unió Tanácsának elé kell terjesztenie.

Nem valószínű, hogy az EU befejezi az Orbán elleni jogállami eljárást, de nem is teljesen lehetetlen”– fogalmaz a Spiegel.

A Bizottság elnökének szándékairól

A lap szerint ugyanakkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyilvánvalóan csillapítani akarja a konfliktust Orbánnal.
Egyrészt mert zárni szeretné az unió sorait az ukrajnai háború miatt, másrészt pedig azért is, hogy ne rontsa el viszonyát teljesen a politikussal, ha még egy ciklusra a Bizottság elnöke szeretne lenni.

Az Európai Parlamentben eközben egyre nő a nyomás. Freund, a Zöld Párt politikusa szerint Von der Leyennek most „nem szabad semmiféle rohadt kompromisszumot kötnie”.
... www.vadhajtasok.hu/2022/09/12/nemet-lap-von-der-leyen-kiegyezne-az-autokrata- ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. szeptember 11. 17:29 | Sorszám: 984
Tiltakozik a Párbeszéd a kiemelt beruházások ellen

A Párbeszéd azt követeli, hogy ne legyen több kiemelt beruházás, és törvénymódosító javaslattal kezdeményezni fogja a kiemelt beruházásokról szóló törvény eltörlését - közölte a párt közösségi oldalán közzétett vasárnapi sajtótájékoztatóján a Párbeszéd társelnöke.

Szabó Rebeka ezeket a beruházásokat rendkívül károsnak nevezte, mert szerinte nem kímélik a környezetet, nem veszik figyelembe az önkormányzatok építési szabályait, gyakran a műemlékvédelmi szempontokat sem. 2010 óta csaknem 3 ezer kiemelt beruházás kapott engedélyt országszerte - tette hozzá.

Az ellenzéki politikus szerint a kiemelt építkezések a Fidesz politikáját jelképezik, mert egyik sincs tekintettel a helyiek érdekeire.
... https://gondola.hu/hirek/292230-Tiltakozik_a_Parbeszed_a_kiemelt_beruhazasok_ ...
gajo
Olvasta: 6 | Válasz | 2022. szeptember 10. 22:17 | Sorszám: 983
Rizsa! Ócska libsizsiráf rizsa!
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...