08:22:07
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » Műhely
Téma: Pilisi Lovagrend
R.András
Olvasta: 2 | Válasz | 2024. június 25. 06:41 | Sorszám: 689
Jól figyelj ide, fiam... korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy nem mégy fejjel a falnak.
Ha tehát bevered a fejed, a te dolgod, ha bajba kerülsz, magadnak kell kilábalnod, mert esetleg nem lesz melletted senki. Annyira vállalkozz, amennyit elbírsz, és nekem hiába nyivákolsz,
ha elvágod a kezed, vagy elrontod a gyomrod. Ez mind a te magánügyed. Úgy vélem: csak így tanulsz meg a magad lábán járni, és pontosan rájössz majd, hogy mit lehet és mit szabad.
Fekete István
... www.facebook.com/kulturaholgymegallo/posts/pfbid02ksyVFAgBZz5eWzMA3o4FtKGcFKM ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. április 28. 21:59 | Sorszám: 688

... https://regi.katolikus.hu/kepek/ffi1_irgalmasok/ffi1.html
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. április 27. 18:24 | Sorszám: 687
2. Bernát testvér, Szent Ferenc első társáról
Szent Ferenc első társa az assisibeli Bernát testvér volt, aki az alábbi módon tért meg.
Szent Ferenc, bár jó ideje szakított már a világgal, akkoriban még világi ruhát hordott, és az önsanyargatástól sápadt és megviselt arccal járta az utcákat. Önmagát megvetve, külsejét annyira elhanyagolta, hogy sokan eszelősnek nézték, rokonai csakúgy, mint az idegenek gúnyt űztek belőle, s mint afféle hóbortost kővel meg sárral hajigálták. Ő pedig türelmesen szenvedte el a bántalmakat, és mintha süketnéma lenne, ügyet sem vetett a gúnyolódásra.
Így történt, hogy Bernát úr, Assisi városának egyik legelőkelőbb, leggazdagabb és legbölcsebb polgára megfigyelve Szent Ferencet, eltűnődött magában hősies világmegvetésén, a bántalmak elviselésében tanúsított mérhetetlen türelmén, meg azon, hogy az emberek fitymáló és ócsárló viselkedése nemhogy csökkentette, hanem még inkább növelte benne az állhatatosságot. Újra és újra elgondolkozva a dolgon, arra a következtetésre jutott: semmi esetre sem lehetséges, hogy Ferenc ne legyen birtokában Isten különös kegyelmének. Meghívta hát magához egy este vacsorára és éjjeli szállásra; Szent Ferenc pedig elfogadta a meghívást, és nála maradt éjszakára is.
És akkor Bernát úr eltökélte magában, hogy meglesi vendégének jámborságát, azért saját szobájában vettetett néki ágyat, ahol éjjelente mindig mécses égett. Szent Ferenc pedig, hogy észrevétlenül végezhesse imáját, a szobába lépve nyomban ledőlt az ágyra, és úgy tett, mintha máris aludnék. Kisvártatva Bernát úr is lefeküdt, s szörnyen horkolni kezdett, mintha azonnal elnyomta volna az álom. Szent Ferenc abban a hiszemben, hogy házigazdája csakugyan már első álmát alussza, fölkelt ágyából, és imádkozni kezdett. Szemét és kezét az égre emelve, áhítatos buzgalommal mondogatta: - Én Istenem! Én Istenem! - Miközben sűrűn hullottak könnyei, mind csak ezt ismételgette egészen a hajnal közeledtéig: - Én Istenem! Én Istenem! - Ezt mondogatta Szent Ferenc, mert egészen elmerült az isteni Fölség jóságának szemléletében és csodálatában, aki kegyesen megkönyörült a romlásnak indult világon, és szegényke szolgája,[9] Ferenc által kívánt gondoskodni a lelkek megmentéséről. És mert a jövendölés lelke, a Szentlélek megvilágosította elméjét, nyilvánvalóvá váltak előtte mindazok a nagy dolgok, amelyeket Isten általa akar cselekedni, s egyszersmind eléje tárult csekély erejének elégtelensége. Ezért hívta és esdette hát Istent, hogy mindenható kegyelmével, ami nélkül a gyarló ember semmire sem megy, pótolja, segítse és véghez vigye, amire ő magától nem képes.
Bernát úr pedig látva a mécsvilágnál Szent Ferenc ájtatos cselekedeteit, és alaposan megfontolva az ajkáról elhangzott szavakat, a Szentlélek indítására és sugallatára elhatározta, hogy új életet kezd. Reggelre kelvén, magához hívta tehát Szent Ferencet, és így szólt hozzá: - Ferenc testvér, én elszántam magam, hogy elhagyom a világot, és követlek téged mindenben, ahogy parancsolod. - Hallván ezt, Szent Ferenc igen megörült, ám így felelt: - Bernát Uram, amit mondasz nekem, oly nagy jelentőségű és súlyos dolog, hogy ehhez föltétlenül ki kell kérnünk a mi Urunk Jézus Krisztus tanácsát, könyörögve hozzá, hogy nyilvánítsa ki akaratát, és adja értésünkre azt is, hogyan fogjunk megvalósításához. Miért is menjünk el együtt a püspökségre, van ott egy derék pap, mondassunk vele misét, azután töltsük még imádságban az időt terciáig,[10] kérve a jó Istent, hogy a misekönyv háromszori fölnyitása által[11] jelölje meg nekünk a kedvére való utat, amelyet választanunk kell. - Bernát úr azt felelte, hogy nagyon jónak találja a gondolatot, úgyhogy mindjárt fölkerekedtek, és elmentek a püspökségre.
Miután misét hallgattak, és imádkoztak terciáig, Szent Ferenc kérésére a pap fogta a misekönyvet, keresztet vetett, és Jézus Krisztus nevében háromszor egymásután fölütötte. Az első fölnyitáskor azokra a szavakra pillantottak, amelyeket Krisztus a tökéletességre vágyó evangéliumi ifjúnak mondott: Ha te tökéletes akarsz lenni, menj el és add el, amid van, és add oda a szegényeknek, és kövess engem. A második fölnyitásra tekintetük azokra a szavakra esett, amelyeket Krisztus az apostoloknak mondott, amikor prédikálni küldte őket: Semmit se vigyetek magatokkal az útra, se botot, se tarisznyát, se sarut, se pénzt, így akarván figyelmeztetni őket, hogy megélhetésük gondját bízzák Istenre, s egyedüli törekvésük a szent evangélium hirdetése legyen. A harmadik fölnyitásnál Krisztus Urunknak ez a tanítása került szemük elé: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem.
Akkor Szent Ferenc így szólt Bernát úrhoz: - Íme ez a tanács, amit Krisztus ad nekünk. Menj tehát és teljesítsd, amit hallottál. Áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus, aki méltóztatott megmutatni nekünk az ő evangéliumi útját. - Erre Bernát úr elment, azonnal eladta mindenét, pedig fölöttébb gazdag volt, s az árát örvendező szívvel osztotta szét a szegényeknek, árváknak, zarándokoknak, a kolostoroknak és a kórházaknak. Szent Ferenc meg mindenben hűségesen és okosan segítette őt.
... https://www.ferencesek.hu/wp-content/uploads/vi.-asztf-virgoskertje-fioretti.doc
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. április 25. 14:21 | Sorszám: 686
“If you wish to become a philosopher, the first thing to realise is that most people go through life with a whole world of beliefs that have no sort of rational justification, and that one man’s world of beliefs is apt to be incompatible with another man’s, so that they cannot both be right. People’s opinions are mainly designed to make them feel comfortable; truth, for most people is a secondary consideration.”
— Bertrand Russell, The Art of Philosophizing: And Other Essays (1968), Essay I: The Art of Rational Conjecture (1942), p. 7
The essays found in this book were written by Bertrand Russell during the Second World War. In those years the author was teaching philosophy at US universities, exercising a growing influence on America’s student population.
... www.facebook.com/photo/?fbid=985601592927658&set=a.280894120065079
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. március 30. 19:00 | Sorszám: 685
Kozma Imre: A békénél nincs nagyobb tét
... https://mandiner.hu/hetilap/vi-evfolyam-13-14-szam
pandala
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. február 20. 04:12 | Sorszám: 684
Idézet:

Kísértet járt a Pilisben
2024. február 19. 16:03

Az erdő fölötti ködrétegen járkált, aztán nyomtalanul eltűnt.

A kísértet szerencsére csak egy optikai "csalódás" volt, nem valódi. Hétvégén örökítette meg észlelőnk a Pilisben tekergő köd fölött járva a hatalmas légköroptikai jelenséget. ....
https://www.idokep.hu/hirek/kisertet-jart-a-pilisben
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. február 10. 18:51 | Sorszám: 683
Karikó Katalin a Pápai Életvédő Akadémia rendes tagja

Ferenc pápa kinevezte Karikó Katalint, a BioNTech gyógyszeripari vállalat Nobel-díjas alelnökét a Pápai Életvédő Akadémia rendes tagjává - közölte a szentszéki sajtóközpont szombaton.

A közlemény hangsúlyozza, hogy Karikó Katalin tudományos kutatásai vezettek az mRNS alapú vakcina kifejlesztéséhez, amiért 2023-ban orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. Karikó Katalint munkásságáért számos rangos hazai és külföldi elismeréssel jutalmazták, 2020-ban neki ítélték oda először a Közmédia Év Embere Díjat.

A vatikáni székhelyű Pápai Életvédő Akadémiát 1994-ben II. János Pál pápa hozta létre. Az intézmény bioetikai kérdésekkel foglalkozik, melyek középpontjában az élet védelme áll. Az akadémia segítséget nyújt a pápai államnak a nemzetközi tudományos élettel, az egyetemekkel, kutatóközpontokkal való kapcsolattartásban. A Vatikán számára közvetlen információkat szolgáltat a legújabb technológiai és tudományos eredményektől.

Az akadémia legfeljebb hetven rendes tagból áll, akiket a pápa nevez ki öt évre. A kinevezést az ügyvezető tanács javasolja a jelöltek tudományos titulusai és szakmai hozzáértése alapján, valamint azért, mivel "hűséges szolgálatot végeznek minden egyes ember élethez való joga védelmében és előmozdításában" - olvasható az akadémia alapszabályában.

A világ különféle részeiből származó tagok nem mind katolikusok, vannak közöttük más vallásúak és ateisták is. Az akadémiának magyar levelező tagjai is vannak; Freund Tamás neurobiológus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Kovács László etika professzor, az augsburgi egyetem rektorhelyettese.

A Pápai Életvédő Akadémia kétnapos plenáris ülése hétfőn kezdődik az ember szerepéről a mesterséges intelligencia korában. A találkozó résztvevőit Ferenc pápa fogadja.
... https://gondola.hu/hirek/307345-Kariko_Katalin_a_Papai_Eletvedo_Akademia_rend ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. január 13. 14:15 | Sorszám: 682
Közösségi Magyarország
Közösségek fontossága | Közösségek szervezése | Közösségi működés | Baranta mozgalom
... www.facebook.com/photo?fbid=7323245787709595&set=a.5105175222850007
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. január 13. 08:29 | Sorszám: 681
Okosbörtön

Magyarország, sőt Közép-Európa legkorszerűbb börtöne épül Csengeren, az ezerötszáz férőhelyes, high-tech okosbörtönben videóanalizáló és helymeghatározó rendszer is működik majd - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Rétvári Bence a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (BVOP) hangsúlyozta, Magyarország a világ húsz legbiztonságosabb országa közé tartozik, 2010 óta ötezerrel nőtt a fogvatartottak és éves szinten 280 ezerrel csökkent a bűncselekmények száma.

Az új büntető törvénykönyv Európa egyik legszigorúbb ilyen jogszabálya, ezért több bűnözőt és hosszabb időre juttatnak börtönbe a bíróságok, így nagyobb kapacitásra van szükség - folytatta az államtitkár, hozzátéve, hogy több börtön kibővült már, és az új, csengeri intézmény is fontos lépés azért, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék magukat.

Az államtitkár kitért arra, hogy nem véletlen a helyszínválasztás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei térségben a csengeri börtön mintegy hétszáz munkahelyet teremt, folyik a börtönőrök toborzása.

Úgynevezett "okosbörtönöket" 2018 óta építenek világszerte - ismertette Rétvári Bence, megjegyezve, már ma is vannak digitális elemek a hazai börtönökben, sok esetben ilyen eszközökkel zajlik a hozzátartozókkal való kapcsolattartás, a kihallgatás, ügyintézés.

A csengeri börtönben azonban olyan technológia lesz, amellyel a fogvatartottak útját teljes mértékben kontrollálni lehet, és a mesterséges intelligencia segítségével elemzik majd a viselkedésüket, arckifejezésüket. Ha nem a megszokott módon viselkednek, a rendszer jelzést küld a felügyelőknek, hogy fel kell készülni valamilyen rendkívüli eseményre - magyarázta az államtitkár. Hozzáfűzte, ez még biztonságosabbá teszi a fogvatartást, a szökési lehetőséget a minimálisra szorítja.

Biczó László dandártábornok, szakmai projektvezető beszámolt arról, hogy eddig több mint ezerötszáz önéletrajz érkezett a toborzókhoz, és 196 jelentkezőt már fel is vettek, jelenleg 172-en végzik a 14 hetes felkészítő tanfolyamot. Továbbra is várják az érdeklődőket, jelentkezni a csengeri toborzó irodában vagy a BVOP központi toborzó oldalán a gyereahuvosre.hu honlapon lehet, ahol a részletes feltételek is megtalálhatók.

A csengeri börtön átadása szeptember 30-án lesz - közölte Biczó László, aki elmondta azt is, hogy minden zárkában lesz "informatikai eszköz", így az elítélt zárt online csatornán tudja intézni az ügyeit, illetve naprakész információkhoz juthat adatairól, pénzéről, kérelmeinek elbírálásáról, munkabeosztásáról. Cél a papírmentesség, lehetőség szerint digitális adminisztráció lesz - fűzte hozzá a projektvezető.

Tájékoztatása szerint a börtönajtók kulcs nélkül, arcfelismerő rendszerrel működnek majd. A fogvatartottak száz százalékos foglalkoztatása érdekében lesz egy kétezer négyzetméteres munkacsarnok is.

A BVOP közlése alapján Csengeren a januártól várható körletfelügyelői illetmény eléri a havi nettó négyszázezer forintot, a jelentkezés minimális feltétele a szakmunkás végzettség. Az illetményen felül a hivatásos állomány tagjai cafeteriát, ruhapénzt, teljesítményjuttatást, albérleti és egyéb hozzájárulásokat is kaphatnak. A képzésben részt vevőket már az oktatás első napjától kezdve teljes fizetés illeti meg.
... https://gondola.hu/hirek/306762-Okosborton.html

Kommentár: Javaslatom, egy még okosabb bűnüldözési módszer: a bűnözőket ne börtönökben
őrizgessük. Kapjanak nyomkövető karperecet és otthonelhagyási tilalmat (kivéve azokat, akik
család elleni erőszak miatt vannak büntiben). A börtönöket alakítsuk át hajléktalanszállóknak !
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. november 30. 22:00 | Sorszám: 680
Emberek !
Legyünk szíves, alakítsuk meg "Pilisi Világgazdasági Fórum" néven azt az operatív törzset,
akik okos pillangó-szárnycsapásainkkal megmentjük a végpusztulástól a Földet !
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. október 22. 19:50 | Sorszám: 679
Egy amerikai polgár huszonegy éves koráig nem fogyaszthat alkoholt. Tizennyolc éves koráig nem élhet nemi életet, de nyolc éves korában dönthet a nemi identitásáról.

Egy bűnözőnek több joga van, mint az áldozatának. Egy tanárának kevesebb joga van, mint a diákjának. Szótárunkba került a megélhetési bűnözés és szétvált az igazság és a jog.

Gyermekeinket féltjük a drogtól, de nem tudjuk milyen tartalmakhoz férnek hozzá a neten.

Féltjük a rossz társaságtól, de hagyjuk, hogy behálózza őket a Facebook.

A veszélyes hulladék szállítására és tárolására szigorú szabályok vannak, de a kereskedelmi tévéket senki és semmi nem korlátozza a társadalmat mételyező szenny és mocsok sugárzásában. Elszakadtunk a természettől és ezzel együtt elvesztettük természetességünket.

Ma már a vallásos ember is materialista. A karácsony bevásárló őrületté vált, a templomokat a plázák váltották fel. „Még soha nem volt az ember ennyire szabad.” Szabadon választhatunk a szupermarketek közül és dönthetünk, milyen terméket teszünk a kosarunkba, de eszébe ne jusson senkinek, hogy zárva tartsanak vasárnap.

Korunk prófétái és felkent papjai a motivációs trénerek. Hitről és szeretetről prédikálnak, de nem Istenben kell hinned, hanem önmagadban, nem a teremtett világ felé kell szeretettel fordulnod, hanem önmagad felé, nem az üdvösség a cél, hanem az anyagi világban való tobzódás.

A mobiltelefonok már kezdenek okosabbak lenni, mint felhasználóik.

Egy nemzet vezetőjét bárki bármilyen stílusban bírálhatja és szidhatja, le is válthatja, de próbálja meg egy kereskedelmi csatornával ugyanezt.

Mára már világos számunkra, hogy míg civilizációnk maximalizálta szellemi képességeink kiaknázását és olyan kényelmessé tette életünket, hogy az már kezd kényelmetlenné válni, lelkünk az antikrisztus zsákmánya lett.

Büszkék vagyunk világméretű Disney-Land-ünkre, jól kiszórakoztuk magunkat, most már le kéne állítani a ringlist, csakhogy mindnyájan rajta ülünk.

A lelke mélyén minden ember tudja, hogy ennek a valamikor szebb napokat élt Föld nevű bolygónak nincs gazdája. Aki azt hiszi, hogy a globalizáció megtorpan, mielőtt felemésztené kulturális és biológiai környezetünket, téved. Ne várjunk a cselekvéssel, hiszen a kőkorszaknak sem az vetett véget, hogy elfogyott a kő.

A Titanic süllyed, de vannak mentőcsónakok. A mikroközösségek válhatnak a józan ész, a természetközeliség Noé bárkáivá, reményt adva emberi mivoltunk megőrzésére.

Ami rendkívüli módon megnehezíti a ladikokra való átszállást, az a gigantikus méretűvé duzzasztott egónk. Civilizációnk olyan kényessé tette derék polgárait, hogy komfortzónájuk legcsekélyebb elhagyása is forradalmi indulatokat válthat ki. Persze korunkban a lázadás is a virtuális térre korlátozódik. Egy kényelmes fotelból a világháló valamely virtuális bilijében egetrengető viharokat vagyunk képesek korbácsolni indulataink korlátlan szabadon engedésével. Lehetőleg álnéven, vigyázva, hogy az általunk felkavart fekália nehogy ránk is fröcssenjen. Megváltoztatjuk a világot, majd ez a megváltozott világ változtat meg minket. Ez mára olyan sebességet ért el, hogy sokan azt sem tudják már, hogy fiúk-e vagy lányok, de ha mondjuk tudnák, azzal se mennének sokra, mert ki mondaná meg nekik, mit is kezdjenek ezzel a felismerésükkel, mihez igazodjanak, ha nők és mihez ha férfiak.

Hány meg hány mentőcsónakot láttam már elsüllyedni, mert senki sem evezett, mert össze-vissza eveztek, mert túl kevesen voltak, mert túl sokan voltak, mert nem tudták eldönteni, mi a helyes irány. Ennek ellenére itt állok én is, tökhéj ladikom orrában a háborgó tengert fürkészem és kérlelhetetlenül mutatom az irányt és könyörtelenül diktálom a tempót. Mögöttem erős és elszánt evezősök, férfiak és nők. Tudom, hogy nem vagyok különb náluk és hiszem, hogy nem bennem bíznak, hanem abban, amiben én is bízok.

Kassai Lajos
Kaposmérő, 2018. március 1.
Fotó: Sipos József (liget.ro)
... www.facebook.com/photo/?fbid=713300517481613&set=a.625439169601082
gajo
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. szeptember 25. 19:33 | Sorszám: 678
A profit...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. szeptember 24. 22:25 | Sorszám: 677
Pató Pál úrnak - ez 200 év távolából már tisztán látható - neki volt igaza.
A "progresszió" e 200 év alatt csutkáig lerabolta a Földgolyót.
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. szeptember 17. 08:52 | Sorszám: 676
Dr. Zádor Zsófia rekordot döntött a mélységi életmentéssel
A Semmelweis Egyetem egykori hallgatója egyedülálló teljesítményt nyújtva stabilizálta páciense életfunkcióit ezer méter mélyen.
... https://semmelweis.hu/hirek/2023/09/15/dr-zador-zsofia-rekordot-dontott-a-mel ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. szeptember 17. 08:46 | Sorszám: 675
130 éve született A rektor, a Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert – aki pilóta is volt
A C-vitamin atyja, az első – és máig egyetlen – magyar tudós, aki hazai kutatásáért kapott természettudományos Nobel-díjat.
És aki vett magának egy Vöcsököt, ugyanis a repülés legalább annyira érdekelte, mint a nők, a motorok vagy éppen a tenisz.
... https://szeged.hu/cikk/130-eve-szuletett-a-rektor-a-nobel-dijas-tudos-szent-g ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. szeptember 13. 19:36 | Sorszám: 674
Vörösmarty Mihály: A MERENGŐHÖZ

Hová merűlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója, *
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.

1843. február vége - március eleje
... www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse ...

*) Elavult tézis ! ... Helyesen: "Ábrándozás az élet megjavítója" !
Az ember aberrált agyszüleményeit (pl. gépi fűnyírás) jobb ha csak a fejében forgatja,
mint ha meg is valósítja !
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. szeptember 12. 13:00 | Sorszám: 673
Milliárdos szárnybontó-befektetőcéget indított az Óbudai Egyetem

Szárnybontó vállalatokba fektető közös céget alapított a Széchenyi Alapok és az Óbudai Egyetem. Az új cég fő feladata, hogy az egyetemen felhalmozódó elméleti tudományos eredmények gyakorlati gazdasági sikert is hozzanak - jelentették be az alapítók az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, az idei tanévnyitón jelentette be, hogy Óbuda Uni Venture Capital Zrt. (ÓUVC) néven az egyetem és partnerei Magyarországon eddig egyedülálló céget indítottak. Az új befektetőcégbe a Széchenyi Alapok Zrt. mellett az egyetem fenntartója és egyben az alapkezelő tulajdonosa, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány is beszállt.

A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati kitörési lehetőséget nyisson felsőoktatási intézményben alkotó professzorok és hallgatók ötleteiből induló, gyors fejlődésre hivatott vállalkozások számára elsősorban a robotika, a medtech, a mesterséges intelligencia, a smart technológia és a kiberbiztonság területén.

"Az innovációnak elsősorban akkor van értelme, ha az végül a gyakorlatban is megvalósul" - idézte a közlemény Deme Gézát, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatóját.

Az új cég olyan, ígéretes startup vállalkozásokba fektet majd be, amelyek hathatós pénzügyi és vállalkozási segítséggel jelentős értéknövekedést érhetnek el. Az úgynevezett "venture studio" modell segítségével ezek a vállalkozások a kezdeti befektetésen túl hiánypótló szaktudást, üzleti tapasztalatokat és kapcsolatokat is nyerhetnek a tranzakcióból. Ennek eredményeként az ÓUVC jelentős megtérüléssel léphet ki az így immár megerősített vállalkozásokból, amit azután újabb szárnybontók elindítására fordíthat. Az egyetemi befektetőcég tevékenysége hamarosan kiterjedhet más egyetemekről jelentkező, vagy az egyetemi tudásbázist felhasználni kívánó más vállalkozások fejlesztésére, és akár azon túlra is.

Az ÓUVC mögött a Széchenyi Alpok külön erre a célra létrehozott 10 milliárd forintos tőkealapja áll. Ezt a pénzt előre lefektetett üzleti kritériumok teljesítése révén, fokozatosan használhatja fel a befektetőcég.

Az új befektetőcég szeptemberben már meg is kezdi működését - írták a közleményben.
... https://gondola.hu/hirek/304395-Milliardos_szarnybonto-befektetoceget_inditot ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. augusztus 05. 08:48 | Sorszám: 672
Fékezzük meg a "techno-gólem"-et !
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. augusztus 05. 08:47 | Sorszám: 671
Vessünk véget a pocsékság uralmának !
pandala
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. július 29. 10:34 | Sorszám: 670


“Roads were made for journeys, not destinations.” — Confucius

- https://parade.com/1167907/marynliles/confucius-quotes/

R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. július 23. 03:33 | Sorszám: 669
"To be wealthy and honored in an unjust society is a disgrace."
(Konfuciusz)
... www.facebook.com/photo/?fbid=316787167365342&set=a.191493109894749
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. július 07. 20:09 | Sorszám: 668
Ha nem volnál a barátom, akkor most azt mondanám, hogy nyasgem !
gajo
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. július 05. 20:51 | Sorszám: 667
A benzinest igen, támogatom!
gajo
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. július 05. 20:50 | Sorszám: 666
Lassan rólad is gyártják a mémeket

gajo
Olvasta: 3 | Válasz | 2023. július 05. 20:47 | Sorszám: 665
Izé... Ezt gondold át!
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...