23:08:28
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » Társalgó
Téma: Itt kérdezz! Majd valaki válaszol! II.
... Elejére 1. lap 
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 15:18 | Sorszám: 1975
Nem értünk egyet.Nyilván.
Ám ez nem tragédia. Atól még lehetünk mindketten tisztességes MAGYAR KERESZTÉNYEK.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 11:23 | Sorszám: 1974
Drága bácsi, az már a korábbi beírásaimból is kiderült, hogy fogalmam sincs, mennyi pénzt
kapnak ökumenére a T. egyházak, azt is csak most, magától tudtam meg, hogy valamennyit
kapnak.
De én kevés pénzt sem adnék nekik olyan feladatra, amelyet NEM végeznek el.
Az ökumenéért imádkozni kevés.
Meg kell valósítani (helyre kell állítani) az EGYSÉGET (unio, communio).
Felkesz Deneverr
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 11:21 | Sorszám: 1973
Nem engem te, szerencsétlen! Hanem az #1969-est!!
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 11:17 | Sorszám: 1972
Önt nem! És nem is akarom.
Felkesz Deneverr
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 10:58 | Sorszám: 1971
Mondcca slempe, te nem tudsz olvasni?!??....
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 10:50 | Sorszám: 1970
Ami a sok pénzt illeti, azzal kapcsolatban én azt gondolom: életünknek, társadalmi életünknek NEM A ÖKOMENIZMUS AZ A SZELETE, ahol az a bizonyos sok pénz van. Én ebben legalábbis BIZTOS VAGYOK, annak ellenére, hogy nem tudom "itt" mennyi az a bizonyos "nagyon sok". Mellesleg ha Ön tudja, kérem írja le mennyi?
Mindenesetre én azt az összeget, amit kapnak, LÁTATLANBAN ÉS BIANCO-ban aláírom: nem el-sajnálva tőlük..."átnyálazás", "pontatlanság-, és félrertéskorrekció" NÉLKÜL(!)
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 08:56 | Sorszám: 1969
Drága bácsi, itt valakik sok (vagy kevés) pénzt markolnak föl azért, hogy az ökumené
kérdését NE oldják meg.
Az ökumenéért nem imádkozni kell, hanem szépen elővenni és átnyálazni a dogmatikát a
niceai zsinatig és még tovább és szépen kigyomlálni a tévedéseket, pontatlanságokat,
félreértéseket ...
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 08:41 | Sorszám: 1968
Nem az egyházi, ill. felekezeti vezetők kapják!
Hanem az egyházak-felekezetek--mint INTÉZMÉNYEK.
És hogy kap(HAT)nak egyáltalában valamennyit--valószínűleg nem oly' sokat, de nem tudom, hogy mrennyit--azt még a Horn kormány idején parlamentleg elfogadott EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNY mondja meg, ill. szabályozza.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 08:33 | Sorszám: 1967
Akik az apanázst kapják.
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 08:31 | Sorszám: 1966
A katolkus egyház vezetőit azért hagytam ki a számításból, mert a Magyar Katolikus Egyház NEM SZAVAZATI JOGÚ, csak tanácskozási jogú tagja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának--nagy személyi létszámaránya okán.
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 08:27 | Sorszám: 1965
"az ökumenében illetékes főpapoknak,"???
Ugyan kik ők?
Mondjuk Bogárdi Szabó István vagy Gáncs Péter a református meg az evangélikus egyházak zsinati elnökei? Vagy Szenczi Sándor a baptisták egyébként nagyszerű ember "munkatársa", aki még "papnak" sem nevezi önmagát.A kisebb felekezetek következetesen nem tartják magukat "pap"-nak,legföljebb "hitszónok"-nak, "igehirdető"-nek meg ilyesmiknek.
Úgyhogy--már bocsánatot kérek--de NEM LÁTOM A REALITÁSÁT annak, hogy' hogyan is tetszenek elképzelni "nagyívű" koncepcióik gyakorlati végrehajtását.
mpd
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 07:24 | Sorszám: 1964
Bingó. 3 egyház több pénzt kap, mint az esetleges összeolvadás után az egy új egyház kapna. Kevesebb pap kéne, egyházmegyei hajjakend meg egyáltalán.
És pont.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 15. 07:19 | Sorszám: 1963
Szerintem határidőt kéne szabni az ökumenében illetékes főpapoknak, hogy 2017. okt. 31-e
után csak akkor kapnak további apanázst, ha addig dűlőre jutnak a most még vitás
kérdésekben.
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 20:31 | Sorszám: 1962
Én bevallom, nem sajnálom azt a kis pénzt, mondjuk a Metodista Egyháztól. Amennyire ismerem őket--nem túl mélyen--de amennyire ismerem: igen kvalitásos, szerény, Bibliaolvasó és azzal- aszerint élő emberek a tagjai.
Mondjuk a Hetednapi Adventista Egyháztól és tagjaitól sem sajnálnám, de ők valahogy tesznek róla,hogy ne kapjanak. Pedig nem kéne sok hozzá....részükről. Merthogy ők még a metodistáktól is még szegényebbek.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 18:12 | Sorszám: 1961
Ha még költségvetési támogatást is kapnak, akkor már értem, hogy miért nem halad előre
a dolog.
Ha neadj'Isten célt érnének, elveszne a támogatás.
schlempe
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. január 14. 17:50 | Sorszám: 1960
Köszönöm, de nem illet elismerés engem.
Hiszen a Magyxarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa "alá" tartozik 11 db. magyarországi tagegyház: a Kálvini Protestáns (Református) Egyház-zal kezdve az Orosz Ortodox Egyházig tehát 11(!).
És hát ebben benne van a román, a bolgár és igenis a SZERB ortodox egyház is--legföljebb Önöknél "ezek szerint" a szerb ortodoxia valamilyen módon távoltartja magát valami miatt. De mindenestre hivatalosan a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsá-nak tagja ő is--tudniillk a Szerb Ortodox Egyház. És persze még a többi protestánsok is: pünkösdisták, metodisták, baptisták és a többiek. Valamint az ú.n. Ágostai Hitvallású Evangélikus ( közismert nevén: Lutheránus) Egyház is--nem utolsósorban. Sőt tagja a tanácsnak--egyedüli NEM SZENTHÁROMSÁGOS teológiájú egyházként--a Magyar Unitárius Egyház is, utóbbi 1990 óta.
És nagyon fontos specifikum még: MAJNEM MINDEN ORSZÁGBAN VAN EURÓPÁBAN ÖKUMENIKUS TANÁCS. Németországtól kezdve Franciaországon, Dánián át Nagy -Britanniáig és Svédországig. Kivételt talán csak a déli, ún. hegemon-katolikus országok jelentenek esetleg: Spanyolország, Portugália, Olaszország. De tudomásom szerint még Görögországban, sőt Cipruson is létezik a Keresztény/Keresztyén Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Állandó elnökséggel, éves munkaprogrammal, állami-költségvetési támogatással, hivatalos-rendszeres sajtókiadvánnyal. Szóval ilyesmi okán nem igazán gondolnám azt, hogy az ökumenikus mozgalom "ippeg" a "kihalás szélén leledzene". De persze az Úr útjai kiszámíthatatlanok és számunkra emberek számára nem megismerhetők--főleg indítékaikban. Mindezzel nem bosszantani akarnám Önt(!)--mert persze vannak, akiket itt bevallottan bosszantok, de Önt NEM(!) akarnám. Csak szeretném, ha ezeken a topicocon nem mutatnánk egyfajta tájékozatlanság jeleit, bár lehet, hogy sokak számára et nem ügy, és nekik mindegy. És még azt sem állitom, hogy mindezzel kapcsolatban én lennék minden tudás kútfeje, csak leírtam azt, amiről autentikusnak vélem értesüléseimet....
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 16:18 | Sorszám: 1959
Gratula !
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 15:57 | Sorszám: 1958
Nem egészen pontos amit írni tetszik--DE NEM AZ ÖN HIBÁJÁBÓL.
Úgy pontos, hogy:
1.) A növekedés az valóban egy folyamat, amely tart.
2.) A távolmaradás-ellenzés nem folyamat, hanem statikusan ( nem növekvő, de nem is fogyó számban!)meglévő állapot: valóban "egyesekben".
ÉS ÉPP EZ AZ, AMIT NEM ÉRTEK, változatlanúl nem, mert szerintem és sokak ( nem is "levegő emberek!")szerint is irracionális--és talán nem mellékesen, Bibliaellenes is. Mellesleg ez az ökumenizmus ellenesség "kézen fogva jár" az ún, "taize-mozgalom ellenességgel", ami fiataljaink nagyszerű egymásratalálási alkalma és helye. Olyannyira, hogy például az én kisebbik, ma már 36. életévében járó informatikus fiam (mellesleg:katolikus vallású) épp' ennek a mozgalomnak a rendezvényei révén talált-lelt hű feleségre, aki 3 gyermekük nagyszerű édesanyja ma már.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 14:55 | Sorszám: 1957
Drága bácsi, készséggel elhiszem magának, hogy az ökumené mozgalma általában növekszik.
Ennek nem mond ellent - éppen maga mondta azt is -, hogy az ökumené ügye iránti lelkesedés
egyesekben csökken.
schlempe
Olvasta: 3 | Válasz | 2016. január 14. 14:43 | Sorszám: 1956
Gondolom a "kérdező-válaszoló" viszonyban a kérdező MONDHATJA MEG AZT, hogy választ kapott-é a kérdésére avagy sem. A válaszoló viszont a következőket teheti:
1.) Azt mond(hat)ja, hogy ő erre a kérdésre NEM TUD válaszolni;
2.) Azt is mondhatja, hogy az Ő válasza "ez és ez és ez", de nincs meggyőződve arról, hogy ez valóban válasz a kérdésre;
3.) Illetve még határozottan meg is adhat egy választ azzal, hogy megkérdezi (visszakérdezheti): "kielégitő a válaszom?"

Egyet viszont semmiképpen nem tehet. Azt tudniillik, hogy a kérdezp fejébe "beleerőszakolja", hogy a kérdésre "EZ" a válasz, amit "megadtam".
Namármost. Az Ön válasza már csak azért sem elgogadható számomra, mert az az állitása, miszerint: "..egyesek csökkenő lelkesedéssel művelik." vagy "művelnék" az ökumenizmust. Hiszen az ebben a "mozgalomban" résztvevők SZÁMA és SZELLEMI MINŐSÉGE évről évre NÖ-VEK-SZIK! Igenis: NÖVEKSZIK! És pont azért kérdeztem meg azt amit megkérdeztem, MERT PONTOSAN TUDOM, hogy NÖVEKSZIK! És ennél érthetetlenebb a benne részt NEM vevők aktusa. Ha nem IGY lenne--hogy tudnillik NÖVEKSZIK a résztvevők SZÁMA és a SÚLYA IS növekszik a mozgalomnak--meg sem kérdeztem volna azt, amit megkérdeztem.
Persze Önnek is lehet az a meglátása ami, csak "azt" én ab start NEM FOGADOM el, tehát kérdést sem tehetek föl úgy, hogy a kiindulásom az, amit valótlannak látok.
Csak el ne tessék kezdeni bizonygatni, hogy Önnek van igaza abban, hogy az ökumenizmus "csökkenő lelkesedésű dolog". Ezért meg ezért meg ezért, mert én előszedem a jóöreg KOGNITIV DISSZONANCIA IZÉMET oszt' aszondom: jó! Ön úgy hiszi, én meg amúgy LÁTOM(!!!), és máris helyben vagyunk! A "deigen denem deigen denem" óvodai szintjén.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 14:13 | Sorszám: 1955
Szerintem a kérdésre válaszoltam.
Ha valami kudarcra van ítélve, akkor lehet, hogy azt egyesek csökkenő lelkesedéssel művelik.
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 13:55 | Sorszám: 1954
NEM AZT KÉRDEZTEM(!!!), HOGY "MIRE VAN ITÉLVE" valami. De most már nem kérdezek semmit, mert úgy sem arra tetszik válaszolni, amit kérdezek, hanem csak MONDJA A MAGÁÉT. Azt meg én is tudok...magamnak.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 13:17 | Sorszám: 1953
Mivel mi Rómából távvezéreltek vagyunk, ezért mi béna kacsák vagyunk: nem tudunk
engedményeket tenni.
Ez azt jelenti, hogy a közeledés csak annyiból állhat(na), hogy protestáns testvéreink
tesznek engedményeket.
Azt meg ők nem akarják.
Tehát az ökumené kudarcra van ítélve.
schlempe
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 12:59 | Sorszám: 1952
Másról tetszik beszélni, ami vagy igaz vagy nem.De inkább nem.
ÁM ÉN NEM EZT KÉRDEZTEM.
Én azt kérdeztem: miért van az, hogy néhány protestáns testvérünk--mondom MI-ÉRT?--nem tud mit kezdeni az ökumenével, mikor Ők a protestánsok találták ki "EZT A DOLGOT"?
"Ők ezzel az egész ökumenével nem nagyon tudnak mit kezdeni."--egy olasz római katolikus pap persze, aki itt él, nyilvánvaló hogy nem igazán érti a "figurát", hiszen náluk olaszba' nincsenek protestánsok, nem is próbálkozott ilyesmivel senki.EZT ÉN ÉRTEM ÉS MEG IS ÉRTEM! De hogy itt miért nem fogja föl néhány protestáns az ökumenizmust,azt nem értem. Hiszen egyházaik elsöprően nagy része IGENIS TUD kezdeni ezzel nagyon okosoan és bölcsen sokmindent, és nemcsak a főpapjaik hanem a hívek is. És nemcsak a reformátusokról beszélek, hanem pl. a baptistákról is, akik megintcsak konstruktivan és élő módon tudnak bekapcsolódni az ökumenizmusba...Ahol szinte nincsen is vezető papság, csak hívek-testvérek vannak.
Felkesz Deneverr
Olvasta: 1 | Válasz | 2016. január 14. 11:27 | Sorszám: 1951
Moslék még felállni sem tud...
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...