16:23:53
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » Életmód
Téma: Vízkereszt
R.András
Olvasta: 2 | Válasz | 2022. január 07. 01:01 | Sorszám: 4
Vízkereszt ünnepe az oviban
"S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát."
... www.facebook.com/photo/?fbid=316257550499249&set=a.127614772696862
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2022. január 06. 18:25 | Sorszám: 3
Keresztelő s Egyengető Szent János

Jézus küldetésének megkezdése előtt Keresztelő János Judea pusztájában kezdte prófétai munkáját. Hivatását, mert a prófétaság égi hívás nélkül elképzelhetetlen, hiszen a próféta nem kineveződik, nem is tanulja, hanem Föntről kapja megbízatását – tudásával együtt.
A hely világos: a korabeli zsidó nép Isten iránt érzéketlenné, tehát „terméketlen pusztává” vált, ezért Jánosnak az emberek lelkében-szívében kellett kezdenie prófétai munkáját.
Ezt hirdette: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa." Ebben a mondatban az a kettős állítás rejlik, ami szerint a mennyországba bűnös nem juthat be, másrészt közel van a mennyek országa, azaz a belépés ideje. Hogyan lehet közel, amikor e mondat elhangzása óta két évezred telt el és még mindig itt tartunk? Úgy, hogy Keresztelő igehirdetése óta valóban éppen ennyi idő múlt el, azaz az ókor innenső fele, a teljes középkor meg az újkorból annyi, amennyi már nincs hátra belőle.
Keresztelő János az, akit Izaiás próféta említ, amikor így szól: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!" Csodaszép föladat, emberhez méltóbb nincs, és soha nem is létezett… Hogyan végezhetjük? Miként tarthatunk lépést az Úrral? Vagy legalább Jánossal? Miként egyengethetjük az Úr ösvényeit?
Próbáltam már egyengetni az Úr útját a magam eszközeivel? Ha nekidurálom magam és elkezdem, rájövök, hogyan kell?
Ha az előbbi idézetre gondolunk, ez a félmondat jelenik meg előttünk: „közel van a mennyek országa.”
Ezekre a kérdésekre általánosságban aligha felelhetünk, mert Isten, sőt az élet kérdéseire csak személyes válasz adható. Az pedig soha nem elvont, hanem tényleges – mit ne mondjunk megfogható, mert ahogy manapság mondják, oda kell tenni magunkat.
Én miként követem a Megváltót? Hogyan készítem elő az ő útját? Miként egyengetem ösvényeit? A rám eső munkát hogyan végzem? Lőcsölöm-e másra, vagy rendre magam gyűrkőzöm neki? Aztán, ha nem sikerül, nekiveselkedem újra és megint, addig, amíg nem teljesül a föladat. Nem magától, vagy mások buzgalmából, hanem általam. Tudom, hogy szívem, eszem és két kezem munkája, életem áldozata révén kell megoldanom. Egyszerűen azért, mert másként lehetetlen. Az életem így is, úgy is elvész – elfogy, elhamvad. Kerülő út nem létezik. Ha mégis megtalálnám, tulajdon életemet kerülném ki rajta.
Az említett én nem az önzés énje, hanem a személyességé. Miként Isten Fia, a Megváltó személyesen halt meg értem a kereszten, én sem lehetek lelki potyautas az üdvösségbe vezető utazáson.
... https://czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=17&cikkid=927
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2022. január 06. 17:15 | Sorszám: 2
Január 6. - Vízkereszt
Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe.
* A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. A kereszténységben a IV. század elején vált vízkereszt napja liturgikus ünneppé, 312 és 325 között kezdett elterjedni először keleten majd nyugaton is.
* Három eseményre emlékeztet ez az ünnep: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus megkeresztelkedésére a Jordán folyóban és Jézus első csodájára a kánai mennyegzőn.
* "Íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe" (Máté 2,1), akik a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az újszülött kis Jézusnak kifejezzék hódolatukat: aranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az igaz Istennek és mirhát a szenvedő Emberfiának, a Messiásnak.
* Az ünnephez számos népszokás kötődik, Európa-szerte és a magyarság körében is különböző hagyományok alakultak ki az évszázadok során. Ilyenkor a liturgia után a hívek hazavitték a megszentelt vizet, melynek gyógyító hatást tulajdonítottak, megitatták vele a jószágot, sőt maguk is ittak belőle vagy magukra locsolták rontás ellen.
* Vízkereszttel kezdődik a farsangi időszak, ami egészen hamvazószerdáig tart, utóbbi pedig már a nagyböjt kezdetét jelenti.
... www.facebook.com/AmerikaiMagyarPolgariKorokSzovetsege/posts/248051980777246
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2022. január 06. 15:16 | Sorszám: 1
Vízkereszt
Házszentelés a Karmelitában

20 + C + M + B + 22

... https://gondola.hu/cikkek/121382-Vizkereszt_-_Hazszenteles_a_Karmelitaban.html
Rendes Kis
Olvasta: 4 | Válasz | 2010. január 11. 07:48 | Sorszám: 0
Christus Mansionem Benedicat
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...