04:30:13
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » Műhely
Téma: Világ-árnyékkormány
... Elejére 1. lap 
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 14. 20:56 | Sorszám: 668
Brummogó mintha azt írta volna, hogy nagyon elcsesztetek mindent!

Persze nézőpont kérdése, én hiszek neked!
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 14. 20:41 | Sorszám: 667
Nálunk, Mucsán 2019-ben képesek voltunk olyan önkormányzatot választani, amelyik a mostani
kormánypártoktól is, meg a mostani ellenzéki pártoktól is független.
Ezt kéne megtenni jövőre országos méretben.
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 14. 19:56 | Sorszám: 666
Idézet:
a Nyugat fokozatosan elveszítette hitét a saját küldetésében. Nem keres többé értelmet a saját történelmében, inkább arról beszél, hogy az nemsokára véget ér.


Miért ez a közel tízmillió fogyasztókreatúra /na jó, van még kb 1 millió magyar/keres bármiféle értelmet a történelmében? Tudja egyáltalán, hogy van történelme?

Meglátásom szerint a magyarság jövőjének vége, már most is csak magyar emberek léteznek. Ezen senki és semmi nem tud változtatni!
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2021. szeptember 14. 08:49 | Sorszám: 665
... Mai főelőadónk munkái, könyvei, magyarul is megjelent könyvei komoly segítséget és erőteljes inspirációt jelentettek a számomra.

A „Nyugat és a többiek” című könyvéből értettem meg például, hogy a Kelet és Kína felemelkedésében nincsen semmi rendkívüli. Az emberiség történetét áttekintve, az a logikus, ha a világgazdaság centruma Keleten van. Az a tény, hogy a XXI. század Ázsia százada lesz, egyáltalán nem az ördögtől való. Persze lelkileg megviseli a szellemi elsőségére oly’ büszke Európát és a világ gazdasági és katonai vezetéséhez szokott Egyesült Államokat is. Inkább az a megfejtendő kérdés, amit aztán a professzor a könyvében meg is fejtett, hogy’ volt lehetséges, hogy 400 évig a Nyugat járt a világ előtt, és a Nyugat állt a világ élén? Ez az, ami inkább magyarázatra szorul.

Megértettem, hogy a technikai eszközökön, újszerű intézményeken, tudományos felfedezéseken túl, illetve mögött mindvégig ott volt a Nyugat kivételesség- és küldetéstudata is, amely inspirációt és önbizalmat adott. Az a meggyőződés, hogy a nyugati embernek feladata van a világban és a világgal, és cselekednie kell, hogy ezt a feladatot teljesítse, beteljesítse. Tudjuk persze, hogy a nyugati küldetésnek szellemi, spirituális alapjai vannak, amelyek a kereszténységben találhatók. „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” – hangzik a parancs Máté evangéliumában. Ez a felfogás, ha megváltozott formában is, de tovább élt Nyugaton a felvilágosodás, a humanista embereszmény, az emberi jogok és a modern természettudomány felismeréseinek időszakában is.

A megkérdőjelezhetetlen fejlődés és a fényes sikerek időszakában még a nyilvánvaló tévedések, melléfogások és súlyos fogyatékosságok ellenére is hosszan kitartott az a meggyőződés, hogy a nyugati civilizáció és a Nyugat küldetésének mérlege alapvetően pozitív. Valami azonban megváltozott a XXI. század elejére. És ez éppen akkor történt, amikor az angolszászok vezette Nyugat a legfényesebb győzelmét könyvelhette el azzal, hogy megnyerte a hidegháborút. Ahogy Professzor úr legújabb könyvében oly’ érzékletesen leírja, az apokaliptikus hangulat egyre inkább jellemzi a nyugati társadalmak gondolkodását. Valóban komoly, sőt súlyos kihívások érik a nyugati civilizációt.

Amerikában a konzervatívokat és gondolataikat kiiktató liberális hegemónia után az ott, náluk woke-nak nevezett neomarxizmus veszi át a gondolat- és gondolkodásformáló intézmények irányítását. Európában sok száz év óta a Földközi-tenger két partján a hol többségében keresztény, máskor többségében muzulmán embertömeg hullámzása szabja meg az élet rendjét. Most egy muszlim demográfiai, politikai és gazdasági dagályt, áradatot indítottak el, új helyzetet teremtve Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Belgiumban, Németországban és Ausztriában, vagyis először az európai történelem során Hispánia fölé, északra is sikerült betörni. Úgy tűnik, a Nyugat a „Nagy Víz” egyik partján sem képes adekvát politikai válaszokat adni ezekre a problémákra. És ehhez jön még Ázsia és a nem nyugati társadalomszervezési formák expanziója és látványos sikerei.

Bénultság

Mi a magyarázat a Nyugat bénultságára? Mi, közép-európaiak röviden úgy véljük, hogy a Nyugat fokozatosan elveszítette hitét a saját küldetésében. Nem keres többé értelmet a saját történelmében, inkább arról beszél, hogy az nemsokára véget ér.
... www.facebook.com/AmerikaiMagyarPolgariKorokSzovetsege/posts/176051584643953
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 31. 09:14 | Sorszám: 664
Jézussal élni egy jó és boldog élet alapja – Beszélgetés Ürge-Vorsatz Diánával
Ürge-Vorsatz Diánával, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökével, a Közép-európai Egyetem (CEU) Környezettudomány és Környezetpolitika Tanszékének professzorával, az ENSZ Nobel-békedíjjal elismert Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének tagjával, a Közép...
... https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.magyarkurir.hu%2Fhirek%2Fjez ...
„Ajándékként kaptuk az életet. Fel kell ébrednünk végre, fel kell ismernünk, hogy sok hibát követtünk el, rengeteg az igazságtalanság a világunkban. Nem lehet, hogy a kapzsiságunkkal, az önzésünkkel feléljük a természetet és így mások életlehetőségeit.”
... www.facebook.com/magyarkurir/posts/4425551640829512
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 29. 14:55 | Sorszám: 663
Szét fog szakadni az unió
A migránsáradat korszaka és a kezelhetetlenné vált menekültválság (2015–?) (IV., befejező rész). - A brüsszeli elit – Merkel és Soros, illetve a globális pénzügyi körök hathatós inspirálásával – bevándorlásbarát álláspontra helyezkedett, s ezt kérte számon a tagállamokon is.
... https://gondola.hu/cikkek/120089-Szet_fog_szakadni_az_unio.html
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 29. 06:48 | Sorszám: 662
Kocsis Fülöp metropolita is felszólalt a Kiáltó hang rendezvényen
Minden eddiginél többen gyűltek össze július 24-én a Kiáltó hang elnevezésű rendezvényen. Az Ádám és Éva misszió szervezésében ötödik alkalommal várták a budapesti Deák térre mindazokat, akik ki akartak állni a családért és a jövő nemzedékért. Az eseményen beszédet mondott Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita is.

A felekezetközi rendezvényen, melyet az alapító Vadász Sándor emlékének ajánlottak, a különböző magyarországi egyházak képviselői sorra felszólaltak, a beszédeket dicsőítés és közös ima zárta.

Kocsis Fülöp beszédében hangsúlyozta: bár van kitől félni, de nincs mitől félni. A főpásztor arra biztatott, hogy bár torzult világ támad ránk, mi álljunk ki bátran a természetes igazság mellett!

A főpásztor beszédét az alábbiakban teljes egészében olvashatják.

Isten mindenkit szeret.

A Mindenható tudja, hogy mit miért enged meg. Néha jó, néha kevésbé jónak tűnő dolgokkal ajándékoz meg minket. De ahogy Jób mondja, ha a jót elfogadjuk tőle, miért ne fogadnánk el a rosszat is.

Most úgy érezzük, nagyon sok rossz gyűlik körénk. Ahogy a zsoltáros is mondja: „A pogányok mind körülvettek engem, (…) Köröskörül bekerítettek engem, (…) Körülvettek engem, mint méhek a mézet, lángra gyúltak, mint a tűz a bozótban, (…) Lökdöstek és megráztak, hogy elessem…” Igen, ilyesmit érez ma az egyszerűen, józanul, tisztán gondolkodó ember.

Eszünkbe juthat még Remete Szent Antal atya figyelmeztetése a 4. századból: „Eljön az idő, amikor az egész világ megbolondul. S aki nem bolondult meg, arra azt mondják majd, te bolond vagy.” Nemcsak megbolondult ez a világ, hanem ahogy az egyiptomi remete is megjósolta, el is várja, hogy mindenki kövesse a bolondériáját.

Persze vagyunk még jó páran, sőt óriási többségben vagyunk, akik megingathatatlan meggyőződéssel valljuk a sok ezer éves igazságot, hogy a férfi férfi, a nő nő, és ketten egy párt alkotnak, s ha szerelemben egy életre elkötelezték egymásnak magukat, akkor Isten – ha mint Teremtő ezt jónak látja – gyermekekkel áldja meg őket.

Így olvassuk ezt a Bibliában: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testté lesznek.” Óriási többségben vagyunk tehát, akik ma is követjük ezt az axiómát. Mégis kénytelenek vagyunk a szavunkat fölemelve újra és újra kimondani ezt a természetes igazságot. Mert olyan mértéket öltött a bolondéria, hogy ebben a harsogó zűrzavarban egyre halkabbnak tűnik a józan szó. De nem kiabálunk, nem ordítunk, a decibelek ringjébe nem szállunk be, mert ebben a nemtelen birkózásban kétségtelenül alulmaradnánk. Bízva a szó igazságának erejében tehát halkan bár, de határozottan fölemeljük a szavunkat: El a kezekkel a gyermekeinktől!

A nemváltást késztető, nemében elbizonytalanító, férfiúi és női mivoltában torzulásra késztető jelenségeket a szeretet pajzsával tartjuk távol a gyermekeinktől. Nem támadunk senkire, nem bántunk senkit sem, nem is ítélünk el az égvilágon senkit, ez nem a mi dolgunk. Rábízzuk a Teremtőre, hogy mit enged meg másoknak. Ő azonban ránk bízta a gyermekeinket, az ifjúságot, a jövő nemzedéket. Hogy kiegyensúlyozott, boldog, biztonságos életet építsünk nekik. Ezért kell fölemelnünk a szeretet óvó pajzsát, hogy a bolondéria minél kevésbé érje el őket, minél kevésbé legyen képes formálni gondolkodásukat, befolyásolni érzelmeiket.

A bolondság már az ajtóban van, az utcánkon hömpölyög. Nem csoda, hogy be kell zárni a józan családok ajtajait. Elzárkózunk tehát attól, ami a Biblia tanításával és a józan, természetes gondolkodással ellentétes. Elzárkózunk, de nem bezárkózunk. Nem félünk. Ha éppen ezt akarnák elérni, hát ebben sem hagyjuk magunkat. Nem támadunk, de nem is félünk. Vagyunk, örülünk az életnek, s a boldog élet örömét adjuk tovább gyermekeinknek.

Az idézett 117. zsoltár minden egyes sorához megerősítő vigasztalást is kapunk:

„A pogányok mind körülvettek engem,
de az Úr nevében visszavertem őket.
Köröskörül bekerítettek engem,
de az Úr nevében visszavertem őket.
Körülvettek engem, mint méhek a mézet, lángra gyúltak, mint a tűz a bozótban,
de az Úr nevében visszavertem őket.
Lökdöstek és megráztak, hogy elessem,
de az Úr megoltalmazott engem.”

Mai fölszólalásom legfőbb üzenete ez: bár van kitől félni, de nincs mitől félni. A torzult világ támad ránk, de mi álljunk ki bátran a természetes igazság mellett! Otthonainkban, iskoláinkban, munkahelyünkön, szórakozóhelyeken és az Országházban is, mindenütt éljük és valljuk az Istentől kapott kiegyensúlyozott, boldog életet. „Bár zord a harc…”, s talán lesznek sebesültek, de ez a csata már eldőlt.

Szent Pállal együtt kiáltom: „A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?”

A halál kultúrája csak ideig-óráig tombol, csak részlegesen rombol. Az elfogadó szeretet sokkal hatalmasabb nála.

Ezzel a szeretettel védjük, erősítjük, tápláljuk gyermekeinket, ezzel a szeretettel építjük a jövőt. Ez nem Bábel tornyának építése lesz, mert nem magunknak akarunk nevet szerezni. Hiszünk a szeretet kultúrájában. Az Isten országának ebbe az építésébe minden embertársunkat szeretettel hívjuk. Hiszen, mint az elején is mondtam, Isten mindenkit szeret.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Fotó: Hekler Melinda
... www.magyarkurir.hu/hirek/kocsis-fulop-metropolita-is-felszolalt-kialto-hang-r ...

A halál kultúrája csak ideig-óráig tombol, csak részlegesen rombol. Az elfogadó szeretet sokkal hatalmasabb nála.
... www.facebook.com/magyarkurir/posts/4421521501232526
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 28. 09:39 | Sorszám: 661
Hazugságpolitikusok idegen zsoldban
Az extremitás nem hazai pályán, hanem brüsszeli támogatással kívánja eldönteni a politikai küzdelmet. Ez a magatartás a magamfajta polgárnak a hazaárulást juttatja eszébe.
... https://gondola.hu/cikkek/120098-Hazugsagpolitikusok_idegen_zsoldban.html
tiszavirág
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 27. 05:43 | Sorszám: 660


https://www.youtube.com/watch?v=4gDnm6sAtPk&t=67s
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 26. 21:53 | Sorszám: 659
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Soha!
Orbán Viktor nemrég gyermekvédelmi népszavazást hirdetett, de valójában ez a XXI. század népfelkelése, a normalitás, a józan ész, az élni akaró élet valóságának szabadságharca.
2021. július 26. 15:51

Ősi szkíta hagyomány, így tehát magyar szokás is, hogy a közösségben körbehordozott véres kard hívta hadba a fegyverforgatókat. Később keresztes hadjáratot, népfelkelést hirdettek királyaink a ránk törő ellenséggel szemben. Háborúban mindenkire szükség van, mindenkinek ki kell vennie részét a honvédő harcokból.

Most is, amikor ismét háborúban állunk.

Orbán Viktor nemrég gyermekvédelmi népszavazást hirdetett, de valójában ez a XXI. század népfelkelése, a normalitás, a józan ész, az élni akaró élet valóságának szabadságharca a sátán most épp válogatott aberrációkkal támadó, gyermekeinket mérgező, jövőnket pusztító halálos diktatúrája ellen.

Nincs hová hátrálnunk. A gyomorforgató, perverz őrület utódainkat akarja elrabolni beteg vágyak szolgálatára, az élet eltaposására. Ha vigyázó szemünket a Lajtán túl terpeszkedő irtóztató tébolydára vetjük, akkor azt látjuk, hogy emberi voltukból kivetkőzött, személyiségzavaros szörnyetegek hirdetik önnön betegségük nagyszerű, nemcsak elfogadandó, hanem támogatandó és ünneplendő voltát. Azt látjuk, hogy érzékenyítést hazudva a halált az élet folytonosságával egyenértékűnek, sőt már felsőbbrendűnek hirdetik.

Azt látjuk, hogy pszichiátriai gyógykezelésre szoruló szerencsétlenek mentális betegségüket személyes szabadságuk kiteljesedéseként élik meg, és azt másokra is rá akarják erőszakolni. Azt látjuk, hogy a személyiségek széthullásából, a lelkek sérültségéből, a félresiklott nyomorúságból és a mindezekből kilobbanó életgyűlöletből ideológiát gyúr a kénköves, feneketlenül fekete alvilág, és ezen új szexuálbolsevista terrorizmus immár a legvédtelenebbeket veszi célba, gátlástalanul kiragadva a gyermekek nevelését a családok kezéből.

A Nyugat beteg. A Nyugat hátborzongató őrült öntudattal a halálába rohan. A Nyugat el akar pusztulni. Legyen, ha így akarja. De mi oldjuk el magunkat a végzettől! Mi ne táncoljunk a hamelni patkányfogó halálos furulyaszavára! Mi maradjunk magyarok, maradjunk jövőt teremtő férfiak és nők! Maradjunk normálisak!

Ezért kell ismét népfölkelőkként háborúba mennünk. A küzdelem vállalása elemi nemzeti és családi érdek, és amelynek öt kérdésére minden becsületes, ép lelkű, józan ember határozott nemmel válaszol.

Mert ebben a harcban nincs kiegyezés, nincs egyrészt-másrészt megközelítés, nincs kétféle lehetséges álláspont, fenyegetőzzön, zsaroljon bár beteg gyűlölettel az Európai Unió jogrendjét gátlástalan puccsal elpusztítani igyekvő, Eurokolhoz-diktatúrát építő Brüsszel, provokáljanak, buzdítsanak bár a népszavazás, azaz az önvédelem bojkottjára az emberellenesség bűnébe szemlátomást kéjjel merülő moslékkoalíciós epizodisták. Világosan, határozottan adjuk értésére az infernális fertő külföldi ügynökeinek és az önvédelmi harcot máris hátba támadó magyarországi hazaáruló ágenseinek, hogy aki beteg vággyal nyúl a gyermekeink felé, annak kezét bizony kíméletlenül el fogjuk lökni.

Nem, nem támogatjuk, hogy köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak.

Nem, nem támogatjuk, hogy kiskorú gyerekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek.

Nem, nem támogatjuk, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetők legyenek nemi átalakító kezelések.

Nem, nem támogatjuk, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be.

Nem, nem támogatjuk, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg.

Hadba megyünk a véres kard hívására, megvívjuk a háborút, és megvédjük magunkat, a gyermekeinket, a magyar, keresztény, normális Magyarországot. Most és mindörökké.

Ágoston Balázs
A szerző újságíró
... https://gondola.hu/cikkek/120093-Nem__Nem__Nem__Nem__Nem__Soha_.html
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 20. 11:01 | Sorszám: 658
Kibertérbe emelt turizmus
Ma már a szállásfoglalások, a programokra való jegyvásárlás is zömében online zajlik. Ezek azonban nagyrészt külföldi kézben lévő tőkeerős, fejlett rendszerek, és talán ezért sem próbált meg a hazai szakma egy része versenyezni velük, holott nyilvánvaló, hogy így a szolgáltatások hasznának jelentős része is külföldre kerül.
... https://gondola.hu/cikkek/120040-Kiberterbe_emelt_turizmus.html
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 19. 19:22 | Sorszám: 657
Elindult a termelés Magyarország legnagyobb építőelem-előregyártó üzemében

A zöldmezős beruházás ...
... https://gondola.hu/hirek/275955-Elindult_a_termeles_Magyarorszag_legnagyobb_e ...

Kommentár:
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 19. 16:17 | Sorszám: 656
Szijjártó: A V4-ek segítenek Litvániának a migráció visszaszorításában
2021. július 19. 15:28
A visegrádi négyek (V4) - amelyek ellenzik a kötelező betelepítési kvótát, Brüsszel bevándorláspárti politikáját - megállapodtak, hogy segítséget nyújtanak Litvániának a Fehéroroszországból érkező migráció visszaszorításában - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a V4-országok külügyminisztereinek sajtótájékoztatóján hétfőn, a komáromi városháza előtt.
... https://gondola.hu/hirek/275944-Szijjarto__A_V4-ek_segitenek_Litvanianak_a_mi ...
tiszavirág
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 19. 16:14 | Sorszám: 655
Mondtam már, hogy utálom ezt a sunyi komcsit?
Mert ha még nem mondtam volna, akkor most mondom.
Azt mondta, eltűnik a politikából, de valahogy ez az eltűnés nem sikerül neki. Két jobboldalra adott rúgás után, mindig jön egy nyalás balra, majd fordítva.
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 19. 12:15 | Sorszám: 654
Célunk, hogy a járvány után az élet mindenhol visszatérjen a normális kerékvágásba.
Ezt szolgálják az idei pályázati kírásaink, amelyek részleteiről a Kárpát-medence
magazinműsorban beszéltem.
... www.facebook.com/potapiarpad/posts/4803907966290571

Hibás célkitűzés, hibás fogalmazás.
A régi kerékvágás nem normális !
Pusztulásba vezet !
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 18. 18:50 | Sorszám: 653
... Szóval az időközben liberálissá átlényegült Haraszti Miklós belenyilatkozta a szlovák éterbe (a SME című napilapnak), hogy a jövő évi választásokon a kormány csalni fog. Azt ugyan nem fejtette ki, hogy ez hogyan lehetséges, amikor minden szavazatszámláló bizottságban ott ül vagy tíz ember, pártok delegáltjai és köztisztviselők, mindenki mindenkit árgus szemmel figyel, a polgár pedig egy elhúzott függöny mögött, egyedül ikszel, aztán bedobja a szavazólapját az urnába, majd a szavazólapokat az egymást árgus szemmel figyelő tíz ember számolja át és ellenőrzi többször is. De ezek csupán a nagy képet nem zavaró apróságok, a nagy kép pedig az, hogy a kormány csalni fog.

Megtudhatták még a szlovákok, hogy ma Magyarországon nincsen demokrácia. Viszont szerencsére helyre lehet állítani, mégpedig úgy, hogy ha az ellenzék győz a választásokon (Haraszti nem bíbelődött annak az ellentmondásnak a feloldásával, hogy ha itt nincsen demokrácia, akkor hogyan tud az ellenzék győzni), akkor majd nem kell betartani a törvényeket, hanem végképp eltörölni mindent, amit a Fidesz és az Orbán-kormány 2010 óta létrehozott, megalkotott. Haraszti ezzel felsorakozott Vörös Imre és Fleck Zoltán jogtudósok mellé, akik már korábban bejelentkeztek a bolsevik forradalom elméletében és a kivégzések gyakorlati végrehajtásában egyaránt jártas Lukács György utódának.

Az ugyanis, amiről Vörös, Fleck, és most már Haraszti is beszélnek (és nem mellesleg Fekete-Győr, Márky-Zay és a többiek), nem demokrácia, hanem forradalom. Amivel kapcsolatban a magam részéről óvatosságra intenék, mert van ebben az országban néhány millió ellenforradalmár, akiknek nem kellene a bajuszát húzogatni…
... https://gondola.hu/hirek/275858-Izgatottan_nyilatkozo_oreg_kommunistak.html
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 18. 18:10 | Sorszám: 652
Schiffer András: A kormánynak is van igazsága
2021. július 18. 17:45
Az EU szivárvány színekbe öltözve is a globális nagytőkét védi, hiszen az érvelésének a legnagyobb része ezeknek az érdekeknek a védelméről szól – mondta a 168 órának Schiffer András ügyvéd. Az LMP alapítója megkérdőjelezi Brüsszel kisebbségvédelmi felszólalását, majd elmondta: amikor a nemzeti kisebbségek nyelvi jogai sérülnek, az uniós szervek ilyenkor már távol tartják magukat ezektől az ügyektől.
... https://gondola.hu/hirek/275910-Schiffer_Andras__A_kormanynak_is_van_igazsaga ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 16. 22:45 | Sorszám: 651
Hatályban a civil törvény módosítása: az adományozók névtelenek lehetnek
2021. július 16. 22:07
Hatályát vesztette a civil törvény azon paragrafusa, ami szerint az adományozót név szerint fel kellett volna tüntetni az éves beszámolóban – derült ki a Magyar Közlöny friss számából.
... https://gondola.hu/hirek/275818-Hatalyban_a_civil_torveny_modositasa__az_adom ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 16. 22:42 | Sorszám: 650
A Professzorok Batthyány Köre elítéli a külföldről pénzelt szélsőséget
2021. július 16. 22:33
A Professzorok Batthyány Köre mély aggodalommal látja, hogy Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban olyan tanokat és elvárásokat akarnak széleskö­rűen elfogadtatni, amelyek alapvetően szemben állnak azokkal az értékekkel, amelyek életünk és gondolkodásunk alapját képezik. Különösen aggályosnak tartjuk, hogy ezek az alapvetően neo­liberális és neomarxista elvek a magyarországi balliberális politikai körökben és az őket támogató, de magukat függetlennek beállító hazai médiumokban, továbbá a civilnek mondott szervezetekben is egyre markánsabb hangot kapnak.

Úgy ítéljük meg, hogy itt kis létszámú, de annál hangosabb, jól szervezett és döntően külföldi támogatásokból finanszírozott csoportokról van szó. A különböző felmérések bizonyítják, hogy a magyar emberek többsége nem osztja ezeket a szélsőséges nézeteket, noha kétségtelen, hogy a fiatal generáció bizonyos csoportjai életkoruk, neveltetésük, a kortársi befolyások és más hatások következtében érzékennyé és fogékonnyá váltak e tanok befogadására.

Magunk részéről nem kívánunk teret engedni a 20. században többször is megbukott, de most új köntösben (például a „zöld” politikában) jelentkező neoliberális és neomarxista törekvéseknek. Tiltakozunk harsány véleményalkotásuk, a társadalmi tömegeket figyelmen kívül hagyó elitista gondolkodásuk, agresszív fellépésük, demonstrációik és a többségi véleményt lekezelő és megbélyegző megnyilvánulásaik ellen.
... https://gondola.hu/hirek/275822-A_Professzorok_Batthyany_Kore_eliteli_a_kulfo ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 16. 20:44 | Sorszám: 649
Közép-európai vezető törvényhozók Fehérvárcsurgón
Tomasz Grodzki, a lengyel szenátus elnöke a II. világháborús lengyel menekültek által állított Szűz Mária-szobor koszorúzásán Fehérvárcsurgón 2021. július 16-án.
... https://gondola.hu/cikkek/120012-Kozep-europai_vezeto_torvenyhozok_Fehervarcs ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 16. 14:00 | Sorszám: 648
A nemzetpolitika fontos szereplői a Kárpát-medencei magyar vállalkozók
2021. július 16. 12:01
A 10-11 éves magyar nemzetpolitika eredményének nevezte a Miniszterelnökség szakállamtitkára pénteken, hogy "a Kárpát-medencei együttműködés a gazdaság irányába tudott fordulni". Potápi Árpád János hozzátette: a nemzetpolitika kulcsfontosságú szereplői a Kárpát-medencei magyar vállalkozók.

A politikus a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók VI. Találkozóján, Mezőkövesden elmondta: a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács fórumai tavaly novemberben döntöttek arról, hogy 2021 a Kárpát-medence térségében megvalósuló nemzeti újrakezdés éve lesz.

A gazdaságfejlesztési program először a Vajdaságban, majd Kárpátalján, a Felvidéken és a többi térségben indult el - közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
... https://gondola.hu/hirek/275784-A_nemzetpolitika_fontos_szereploi_a_Karpat-me ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 14. 16:45 | Sorszám: 647
Bogár László: Európa a Pozsonyi csatától Mark Ruttéig
Az a konfliktus, ami már 907-ben is szembeállított minket Európa uralmi struktúráival, az
valójában egy sokkal mélyebb lételméleti rétegben leli meg magyarázatát. Európa akkori
létszerveződési módja ugyan formálisan szakrális volt, ám a deszakrális átfordulás
előfeltételei már megmutatkoztak azokban a szerkezeti deformációkban és abban a lelki,
erkölcsi, szellemi degenerációban, amelyek a pápaság intézményében is kifejtették már
pusztító hatásukat. A magyarság legyőzte Európát és ezzel megnyílt az út a magyarság
létértelmezési logikájának érvényesítésére az egész Nyugat uralta világban, ám kiderül, hogy
erre már alkalmatlan Európa, így marad a „kiegyezés” a 973-as quedlinburgi béke, amelyben
mindkét fél rögzíti, hogy a két létszemlélet és létszerveződési mód nem lehet semmilyen
„multikulturális” keveredés, tudomásul vesszük egymás létét, technikai jellegű
kapcsolódásokon kívül nincs mit kezdeni egymással. A helyezt azóta semmit sem változott, a
magyar uralmi elitek mindig végzetes csapdába csalták önmagukat mikor úgy vélték, hogy a
Nyugat a mi „természetes élőhelyünk”, és Magyarország minden tragédiája, legfőképpen
Trianon ebből a végzetes tévhitből származott.
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 14. 09:21 | Sorszám: 646
2021 a nemzeti újrakezdés éve
Erről beszélgetünk a Magyar Demokrata hetilap e heti számában.
... www.facebook.com/potapiarpad/posts/4788947164453318
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 14. 07:31 | Sorszám: 645
A közép-európai építkezésben Horvátországnak fontos szerepe van
2021. július 13. 21:38
Amikor a visegrádi négyekről (V4) beszélnek, akkor egész Közép-Európáról beszélnek, és ez Horvátország számára is komoly lehetőségeket hordoz, egy közép-európai építkezésben Horvátországnak is fontos szerepe van - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke kedden a Magyarország V4-es soros elnökségének kezdete alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen, amelyet a zágrábi magyar nagykövetség szervezett.

Magyarország július 1-jétől tölti be a Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia alkotta visegrádi együttműködés (V4) soros elnökségét.

... "A V4-elnökség mottója Újraindítjuk Európát. Közép-Európa egy sikertörténet, és ezt szeretnénk tovább erősíteni, de szeretnénk kiterjeszteni egész Európára" - jelentette ki.

Beszédében kitért arra, hogy az országok közötti összeköttetések megteremtése továbbra is nagyon fontos feladat. Elhelyezték például az M6-os autópálya folytatásának alapkövét, az új szakasz Eszék irányába meg fogja hosszabbítani az autópályát, amely halad le Bosznia-Hercegovinán keresztül egészen az Adriai-tengerig, Ploceig. Így létrejön egy új közlekedési folyosó, amely komoly gazdasági távlatokat nyithat a Balkán és Közép-Európa között.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy "szeretnénk az egész Európai Unió egészére kiterjeszteni a tapasztalatainkat, sikereinket és most, hogy megkezdődött a vita az EU jövőjéről, ez egy kiváló alkalom arra, hogy elmondják, amit gondolnak, ha úgy látják, hogy a nemzetek Európájának van jövője, nem pedig egy föderális, birodalmi EU-ban gondolkodnak". "Ez nem pusztán egy lehetőség számunkra, hanem felelősek is vagyunk ezért" - fogalmazott.

Gordan Grlic Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszter felszólalásában magyar nyelven elmondta: 2020-ban Horvátország az EU soros elnökeként sok energiát fektetett a válság leküzdésébe és a koronavírus elleni összefogásra. Másfél évvel később a magyar V4-elnökség ugyanezt az utat akarja folytatni, amivel Horvátország nemcsak egyetért, hanem aktívan támogatni is fogja- tette hozzá.
... https://gondola.hu/hirek/275659-A_kozep-europai_epitkezesben_Horvatorszagnak_ ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. július 12. 09:17 | Sorszám: 644
Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció
2021. július 12. 09:11
Már online is kitölthető a nemzeti konzultációs kérdőív - közölte a kormány a Facebook-oldalán. A kabinet azt kéri az emberektől, hogy mondják el a véleményüket a koronavírus-járvány utáni életről.

A kérdőív a https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/ oldalon érhető el.
... https://gondola.hu/hirek/275587-Mar_online_is_kitoltheto_a_nemzeti_konzultaci ...
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...