08:23:54
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » Hit, Tudomány
Téma: Családhit
R.András
Olvasta: 1 | Válasz | 2024. május 05. 18:36 | Sorszám: 107
Édesanyám sok szép szava
A népzene alkalmas lehet arra, hogy megerősítse a generációk közötti köteléket. „Az ölelés mellett a legfontosabb, legszorosabb kapocs az anya és a gyermek között az ének, a hang, a rezgés” – vallja Lovász Irén. A Kossuth-díjas népdalénekessel és néprajztudóssal, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével a népdalok megtartó erejéről beszélgettünk.

Lovász Irén édesanyja hangján keresztül, már magzati korában találkozott a népdalok ősi világával. Személyes vallomása szerint úgy hatott rá, mint a levegő: „ha nem lenne, akkor hiányozna.” Gyermekként olyan természetesnek vette a népdalok éneklését, mint a kenyeret és a vizet. Később kezdett el tudatosan rálátni a népzene világára, és jött rá, hogy tájegységenként eltérően énekelnek az emberek, majd diákkorában megtette kutatói pályája első lépését, amikor moldvai csángó népzenét kezdett gyűjteni.

Miért lehetett a népzene olyan szervesen része a régi emberek életének?
Mert egy természetes önkifejezési mód, egy kódrendszer. Olyan kommunikációs eszköz, amely legtermészetesebb antropológiai sajátossága az embernek – mint általában a művészet. Ugyanis legfőbb lényege az, hogy jobb legyen vele az élet. Hogy az ember kiénekelje az örömét és a bánatát, projektálja mindazt, ami belül van, és a spirituális, szakrális kommunikációjának az eszköze legyen.

A ma társadalmának mindennapjaiból szinte teljesen kikoptak a népdalok. Mi lehet az oka?
A modernizáció, a globalizáció, a gyorsuló világ hatására veszíti el az ember a gyökereit, a természethez való kötődését, öngyógyító módjait, csatornáit. Mert amellett, hogy nincs ideje arra, hogy megálljon és elővegye ezeket az ősi eszközöket, már nem is ismeri, mert nem kapta meg örökségbe a szüleitől. Ezt pótolva kezd el terápiákra járni, jobb esetben művészetterápiára, ami nem egy új találmány, mert az archaikus embernek a művészet az eleve definíció szerint terápia: nem tudta, hogy azzal gyógyítja magát, de gyógyult tőle. És bizonyítható, hogy ennek hiányában megbetegszik az egyén is és a közösség is. Nyilván nem drasztikusan és azonnal, de általánosságban és tendenciákról beszélve. Tehát ez a veszteség társadalmi szinten hiánybetegséggé növi ki magát úgy, hogy a fiatalabb generációk nem is tudják, miről maradnak le. És hogyha ezt meg tudnánk előzni, és vissza tudnánk adni ezt a természetes önkifejező, öngyógyító, önsegítő eszköztárt az embereknek, ami a hagyományból természetesen öröklődött át az őseinktől, akkor ennek nemzetgazdasági hatása és haszna is lenne.

Milyen haszonra gondol?
Sokkal kevesebb ember szedne antidepresszánst, kevesebb sorban állás lenne a pszichológusoknál, a pszichiátriákon és a fizioterápiákon is. Mert az egyén a testét és a lelkét a művészetekkel – köztük a népművészetekkel, népdallal, tánccal – védené és nemesítené. És ezzel mindjárt erősítené társadalmi kötelékeit is, amelynek köszönhetően a kisközösségek óvó-védő hálója is stabilabbá válik – tehát kapcsolati és mentálhigiénés ereje is van. Így kevesebb pénzt kellene költenie az államnak a közegészségügy ilyen intézményeire.

Hogyan lehetne visszahozni a fiatalok mindennapjaiba?
Azt fontosnak tartom, hogy a közoktatásban óvodás kortól úgy biztosítsuk a népzenével, népművészettel való kapcsolatot a gyerekeinknek, hogy az segítő erőként jelenjen meg számukra. Hogy a kisgyermek megtanulja, hogy ha bánata van, akkor elénekli, kiénekli, vagy kitáncolja, kiagyagozza, tehát projektálja, megtapasztalja benne az önterápiás lehetőséget. Freund Tamás agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is azt állítja, hogy a mindennapi katarzisra szükség van. És ezt a mindennapi katarzist kell a közoktatásba visszatenni, a művészettel nevelésnek ez volna a feladata, nem az, hogy száraz anyagokat kelljen tanulni és bebiflázni. És pont emiatt valóban fontos lenne megváltoztatni, hogy ne teljesítmény alapú legyen a testnevelés, a néptánc-, és az énekóra, mert az inkább kontraproduktív. Ennek változtatására vannak már próbálkozások. Vagy ott van például a Boldogságóra, ami most már elfogadott és pszichológusok által is támogatott. Valami hasonlóval lehetne a népművészetet is beiktatni az oktatásba, amely tudná biztosítani ezt a fajta önterápiás lehetőséget. Hiszen, ha a családi szinten nem tudunk hatni, mert a szülőket nehezebb felkészteni, a közoktatásban kellene megtennünk a művészettel nevelés fontos lépéseit.

Miért tud a népdaléneklés olyan mélyen hatni az emberi lélekre?
Antropológiai szempontból megközelítve a lényeg, hogy az emberi hang egy olyan tiszta rezgés, amely egész testünket képes sejtszinten befolyásolni, és amellyel harmonizálni tudjuk saját rezgéseinket, energiaszintünket. Mert a testünk úgy, ahogy van, tele van rezgésekkel, és ha betegek vagyunk, akkor ezen rezgések szabad áramlása, és energiaszintje valahol blokkolódik. Ezeket a bizonyos elakadásokat pedig a hangunkkal képesek vagyunk feloldani. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mit éneklünk. Még nincs szöveg, amire az értelmünk és az érzelmünk reagálni tudna, csak a konnotáció nélküli hangok. Viszont amikor már szöveget is mondunk, és ki akarjuk fejezni például a bánatunkat azzal a dallal, hogy „életemben csak egyszer voltam boldog”, akkor rágondolok arra az egyszerre, amikor igazán boldog voltam. És azonnal kapcsolódik az életem története a szöveghez, amely bevon, involvál – ezt úgy nevezzük, kommunikációs nyelven, hogy autokommunikáció.

Jurij Lotman, akinek elméletét én is tovább gondoltam Szakrális kommunikáció című könyvemben, rámutat arra, hogy a művészi és a vallási szövegek másképpen hatnak az emberekre, mint a hír vagy a történetírás szövegei. Nem elsősorban mennyiségileg adnak többlet információt a befogadónak, de megemelik az egót, és egy új kódot adnak hozzá a befogadó már meglévő rendszeréhez: magamra ismerek egy dalban, egy versben, egy regényben, amelyet valaki más kicsit ügyesebben, jobban meg tudott fogalmazni. És a népdalnak ebben rejlik igazi jelentősége: bele vannak sűrítve az évszázadok által összegyűjtött társadalmi, egyéni tapasztalatok, amelyeket a közösség jóváhagyott. Az örök emberi és magyar sorskérdések esszenciája.

Milyen szerepet játszik a népzene az emberi kapcsolatok mélyítésében?
A közös dalolás az interperszonális viszonyokat, a kisközösségek építését segíti elsősorban. Nagyon jó dolog egyedül énekelni, kiénekelni az örömömet, bánatomat, megélni az ünnepeimet, kapcsolódni a transzcendenshez általa, de nagyon jó üzenni is, ugye? Nem véletlenül vannak a rejtett kódok, virágnyelv a népdalban, pont úgy, mint a különböző gesztusokban, a keszkenő hímzésében, a fafaragás mintázataiban – ezekkel mind-mind üzentek az emberek.

Hogyan tud generációk közötti kapocs lenni a népzene?
Azt hiszem, jó példám erre a Дevával (Takács Dorina) való kapcsolatom, aki 2000-ben született. Én akkorra már világra hoztam mind a három gyermekemet, volt már akadémiai tudományos fokozatom, jó pár lemezem és díjam. 40 év van közöttünk, úgy, ahogy az én mesterem, Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató és én közöttem is volt. Дevával 2022-ben találtunk egymásra, épp egy anyák napjára készülő műsorom kapcsán. A koncert szervezője ugyanis látott vele egy interjút, ahol Дeva azt nyilatkozta, hogy legszívesebben velem dolgozna együtt – mert olyan nagy jelentőségű volt számára a Belső hang lemezem –, ezért a koncertszervező megkérdezett engem, hogy nekem mi a véleményem egy együttműködésről, lenne-e hozzá kedvem, egyáltalán ismerem-e őt. És akkor az interneten megkerestem Дevát. Meghallgattam, és tetszett. Azt is gondoltam, lehet, hogy én ilyen lennék, ha most ebben a kulturális és technológiai paradigmában lennék 20 éves – ugyanazt a szuverenitást, pimaszságot, ugyanazt a határtalanságot és kreativitást, ugyanakkor ugyanazt a szerénységet és alázatot éreztem benne, ami engem jellemzett annyi idősen. És meghívtam őt az anyák napi műsoromba. Akkorra már édesanyám meghalt, én pedig azon gondolkoztam, hogy a Női hang lemezemen elhangzó, édesanyámmal énekelt dalokat hogyan tudnám anyák napján elénekelni… Rájöttem, ez csak úgy lehet, hogy én leszek az anya, és a lányszerepekre kérek meg mást, hisz édesanyám nem pótolható. Tehát az anyaszerepeket énekeltem én, ebben a Női Hang című lemezem alapján készült koncepcióban, és a menyasszony-búcsúztatók leányszerepeit adtam Dorinának. Megtanítottam neki ezeket a dalokat, vállalva azt, hogy egy anya-lánya kapcsolatot személyesítünk meg a színpadon. Alma, fája címet adtam a műsornak – és hát óriási sikere lett. Gyümölcsöző kapcsolatunk azóta is tart, legújabb, Gyógyító hang című lemezemen is számos együttműködésünk, közös dalunk hallható. A Genezis vagy a Bájolók című közös számainkban úgy rajzolunk időhidat az ősanyáink hangjától a mai lényünk és a jövő nemzedékei között, hogy szervesen kúszik egymásból egymásba az anya-lánya hangja, élete, örök üzenete. Többször felléptünk együtt, a júliusi kapolcsi fesztiválon is közös koncertet adunk majd.
Lovász Irén - Mamámé
Miként tudják a népdalok az anya-gyermek kötődést erősíteni?
Erre is személyes példát tudok hozni. Amikor az én édesanyám már idős és beteg lett, az énekléssel, a saját dalaival gyógyítottam őt, az ő lelkét. Édesanyám végig énekelte az életét, tőle kaptam ajándékba a legkedvesebb dalait, általa vált részemmé az ének. És ahogy a körtefa lehullott gyümölcsének a héját visszadobjuk a fa alá, hogy revitalizálja és energizálja a gyökereket, úgy a népdalok visszaéneklése, amelyek az ember életének fontos állomásait kísérték, komoly lelki egészségmegőrző, stabilizáló, és identitás megerősítő szereppel bírnak. Az éneklés segít, hogy felidézzük a szerettünk által megélt népdalokat, visszahozzuk számára a fiatalságát, a gyökereit, ami az időskori segítésben, gyógyításban, nagyon fontos tud lenni. Nagy áldás, ha a gyermek visszaadhatja azt a sok szép altatót, vigasztaló szót, amit édesanyjától kapott. De ehhez az kell, hogy az anya énekeljen a gyermekének, átadja neki a hagyományt, hogy legyen mit visszakapnia idős korában! Ezért lett a körtefa az általam elképzelt hagyományterápia metaforája.

Tehát az éneklés a kommunikáció helyébe tud lépni, amikor az értelem már nem képes a szavak szintjén mozogni?
Az éneklés, a dal maga a kommunikáció. Amikor édesanyám később kórházba került a Covid-19 miatt, és mi nem látogathattuk, akkor a lányaim javaslatára az ő hangját és az én kedvenc dalaimat feljátszottuk egy pendrive-ra, és egy kis rádióval beküldtük az osztályra. Ezt úgy neveztem: akusztikus köldökzsinór. A Pulmonológiai Klinikán, ahol más a levegővétellel küzd, ő énekelt. Ez pedig átsegítette betegségén, ki is gyógyult a Covidból. Mikor nem mehettünk be hozzá, nem is telefonálhattunk már, nem voltak szavak, nem volt fizikai kontaktus, nem volt más lehetőség, csak a hang és a hanggal történő gyökerek megidézése, felidézése, tudatosítása, az identitás erősítése. A zene testi, lelki és szellemi hatása együtt érvényesült. Visszaadhattam számára azt a sok altatót, sok szép vigasztaló szót, amit ő énekelt nekem egész életében. A dal hozzánk tartozik, rólunk szól. Jobb vele az élet. És micsoda luxus nem használni.
... www.facebook.com/irenlovaszofficial/posts/pfbid02hzxtDmU8gRGUX6CbbzUy64g9i6z4 ...
R.András
Olvasta: 1 | Válasz | 2023. szeptember 14. 20:06 | Sorszám: 106
Fontos, hogy magasabb rendű célnak vessük alá magunkat
Az egyén önmagában nem lehet mentálisan egészséges, a család a mentális egészség és identitás egyik formája
- jelentette ki Jordan B. Peterson, klinikai pszichológus, gondolkodó a mentális egészség és identitás
kapcsolatáról szóló előadásában csütörtökön a V. Budapesti Demográfiai Csúcson.
... https://gondola.hu/hirek/304451-Fontos__hogy_magasabb_rendu_celnak_vessuk_ala ...
R.András
Olvasta: 1 | Válasz | 2022. április 06. 07:40 | Sorszám: 105

... www.facebook.com/anibudapest/photos/a.141193671719578/149163214255957/
pandala
Olvasta: 3 | Válasz | 2021. december 30. 11:50 | Sorszám: 104
Idézet:
A család lett az Év szava

A család kifejezést választotta idén az Év szavának a közmédia a Montágh Testület tagjainak szavazata alapján – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap csütörtökön az MTI-vel. A Montágh Testület az Év szavának megválasztásával arra törekszik, hogy – bár a magyar nyelv gazdag szókincsével rendkívül árnyaltan fejezhetjük ki gondolatainkat – minden évben kijelölje azt az egy szót, amely leginkább összefoglalja, kifejezi az adott évet.

Az anyanyelvi kultúra ápolására létrehozott Montágh Testület indoklása szerint az idei év szavának választott család az összetartozást fejezi ki, jelentése azonban túlmutat szülők és gyermekeik együttélésén. Örömforrás és védőbástya, amely generációkon át ad biztos alapot az emberek közösségének.
https://pestisracok.hu/a-csalad-lett-az-ev-szava/
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 21. 19:59 | Sorszám: 103
pandala
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 21. 17:17 | Sorszám: 102
Na most, gondoljatok csak bele, hogyha belekeverődne még az ELEMBÉTÉKUKI is....
.... Na, akkor milyen komplex lenne!!?? Igaz, romlana az optimum. ..
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 21. 16:44 | Sorszám: 101
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 21. 16:38 | Sorszám: 100
Az enyémek is !
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 21. 16:19 | Sorszám: 99
Idézet:
A család: komplex optimum.


Igen ezzel egyetértek! Anya+apa+gyermekek!

Viszont az én unokáim a legszebbek!
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 21. 11:30 | Sorszám: 98
A család: komplex optimum.
Nem mi vagyunk a legokosabbak, nem mi vagyunk a legszebbek, stb.,
de mi vagyunk a legboldogabbak !
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 20. 22:46 | Sorszám: 97
Izé... ez hogyan kerül most ide?
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. szeptember 20. 11:01 | Sorszám: 96
A komplex optimum: a lúd.
Mert
- a disznónak nagyobb a mája,
- a pulykának vastagabb a combja,
- a pacsirta szebben énekel,
- stb.,
de ha az összes paraméterben elért pontszámokat összeadjuk, a lúdnak van a legtöbb !
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. január 25. 11:58 | Sorszám: 95
Japán követné Magyarország családvédelmi politikáját
A magyar kormány családvédelmi intézkedéseinek köszönhetően hazánkban sikerül felvenni a
harcot a kedvezőtlen demográfiai tendenciákkal. Japán is súlyos problémákkal küzd, ezért
most a magyar modellt tanulmányozzák – erről is tárgyalt az elmúlt időszakban Novák Katalin
családokért felelős miniszter.
... https://gondola.hu/cikkek/118595-Japan_kovetne_Magyarorszag_csaladvedelmi_pol ...
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2020. december 29. 10:53 | Sorszám: 94
Gondolatok Márton Áron püspöktől Szent Család vasárnapra | Katolikus.ma
Tiszteletreméltó Márton Áron gyulafehérvári püspök szolgálatának egyik sarkalatos pontja volt
a családok lelki, szellemi támogatása. Szent Család ünnepén, karácsony utáni vasárnapon Szűz
Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotta Szent Családot ünnepli a katolikus egyhá...
... https://www.facebook.com/katolikus.ma/posts/672977649954446
pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. szeptember 30. 21:57 | Sorszám: 93
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/novak-katalin-gyermekeink-jovojet-tamogatni-a-le ...

Novák Katalin: Gyermekeink jövőjét támogatni a legjobb befektetés
MTI
2019. szeptember 30., hétfő 18:10

pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. szeptember 06. 03:53 | Sorszám: 92
Há', szójjj Mark Czukibergnek, hogy 'ne variáljon' a képekkel a Facebook-on! ....
tiszavirág
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. szeptember 06. 02:06 | Sorszám: 91
Hát ezzel az oldallal most mi történt?
Utálom a rendetlenséget!

pandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. szeptember 06. 01:02 | Sorszám: 90
..
pandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. szeptember 06. 00:57 | Sorszám: 89
https://www.youtube.com/watch?v=kfnrV6nHyqM
"Orbán Viktor beszéde a III. Budapesti Demográfiai Csúcson - HÍR TV
Hír TV
Published on Sep 5, 2019
Orbán Viktor beszéde a III. Budapesti Demográfiai Csúcson a Várkert Bazárban. A miniszterelnök szerint a családtámogatás elemeit össze kell kapcsolni a munkavállalással. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a népességfogyás európai jelenség. Ennek az egyik oka a két világháború megvívása, hiszen 50 millió embert vesztett Európa, és ebből máig nem sikerült felállni. Kiemelte, hogy ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy erőteljes demográfiai politikát kell folytatnia. A bevándorlásról azt mondta, hogy az európai népességcsökkenés esetében nem lehet elfogadni, hogy a globális migráció majd megoldja ezt a problémát."

R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. május 09. 09:43 | Sorszám: 88
Böjte atya: „A szentatya a szeretet nevében jön”
A ferences szerzetes szerint a pápalátogatás után gazdagabb lesz Erdély
2019. május 8. szerda, 18:13 perc
Böjte Csaba páratlan lehetőségnek tartja Ferenc pápa látogatását arra, hogy a
székelyföldi, erdélyi magyarság a nagyvilág elé tárja céljait, álmait. A Dévai
Szent Ferenc Alapítvány vezetője ezer gyermekkel és eredeti ötlettel készül
fogadni a szentatyát Csíksomlyón.

Pápai audiencián vesz részt szerdán a Vatikánban gyermekmentő szervezete
mintegy harminc neveltjével Böjte Csaba ferences szerzetes, aki a római zarándoklaton
Mindszenty József bíboros és Márton Áron erdélyi püspök boldoggá avatásáért is
imádkozik.

Az audiencián át kívánják adni a szentatyának a gyermek Jézus szobrát, emellett
új egyházi ünnep kinyilvánítására is javaslatot tesz az Erdély-szerte gyermekotthon-
hálózatot működtető Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője. Böjte Csabától megtudtuk,
arra kérik a katolikus egyházfőt, nyilvánítsa a gyermek Jézus ünnepének a gyereknapot,
június elsejét, hogy ezentúl minden évben ezen a napon lehessen köszönteni a gyermekarcú
Istent.

„Azt szeretnénk, ha megújíthatnánk a gyermeki jelenlétet családjainkban, népünkben, mert
ha elvész a gyermek a templomainkból, iskoláinkból, az a népünk végét jelenti. Tudom, Isten
fontosnak látja, hogy bármi nehézség közepette mi magunk is merjünk, akarjunk jókedvű gyermekként,
gyermeki lelkülettel élni” – nyilatkozta lapunknak korábban a ferences szerzetes. Ennek a kezdeményezésnek
a jegyében egyébként Csaba testvér ezer gyermekkel, erdélyi árvaházai lakóival fogadja majd Ferenc pápát június elsején Csíksomlyón.
... www.facebook.com/tamogasdazautonomiat/posts/3096391250374792?__xts__%5B0%5D=6 ...
pandala
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. február 13. 12:37 | Sorszám: 87
( Zsiráf: Te dinoszaurusz! Téged is bejelölt Noé a Facebook-on?

Dinoszaurusz: Nem.

Zsiráf: Az gáz...
)
gajo
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. január 26. 13:38 | Sorszám: 86
Nem jelenik meg az oldal. A linket kell bemásolni!
gajo
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. január 26. 13:35 | Sorszám: 85
Népszerű fotó https://www.google.com/search?q=der+enkel+der+barrings+(e-bog) &newwindow=1&tbs=simg:CAQSmQEJUjeY78HwipAajQELEKjU2AQaBggVCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKO4Xvgy BGJYE9heQDsAM_1BeeDIgN4zaFNoU08CeBN5AogTT2Ncot9ywaMLY10gunuELm3bgOY5uhRAaKe5nlK-x1aEoEUUb05n9sHMKAwHD9LRQUKHEe_1-i4vyAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEr10bHgw&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwicouWluYvgAhWGECwKHboHDkUQpwUIHg&biw=1680&bih=959&dpr=1
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. január 26. 08:00 | Sorszám: 84
Kinek az élete? Családtagjaink hatása sorsunkra
... www.facebook.com/rekamaria.szikora/posts/2318419768177999?ref=3&action_histor ...
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2018. december 26. 10:27 | Sorszám: 83
Noé fiainak (Sém, Kám és Jáfet)
szállásterülete:

Jáfet leszármazottai pirossal, Sém utódai
zölddel, Kám leszármazottai kék színnel
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...