Továbbszolgáló Irgalmas Rend

(Továbbszolgáló Irgalmas Rend Egyesület)

–  Alapítólevél  –

                1. Alapító nyilatkozat
                Mi, a Továbbszolgáló Irgalmas Rend (Továbbszolgáló Irgalmas Rend Egyesület) nem vagyunk sem vallási szervezet, sem politikai tömörülés, sem gazdasági vállalkozás.
                Testvéri közösség vagyunk,
akik kettős cél elérésére teszünk elhatározást:
  • meg akarjuk valósítani az emberek számára az örök ifjúságot, hogy a testvéreink számára a halál választási lehetőség legyen, ne kötelező kényszer, és
  • meg akarjuk kímélni a Földet a fenyegető ökológiai katasztrófától.

                2. A világhelyzet
                Mi, a Továbbszolgáló Irgalmas Rend alapítói úgy látjuk, hogy az emberek túlnyomó többsége szellemi nyomorban, a szeretetlenség lelkiállapotában tengődik.  Ezek az emberek

  • a többi embert nem testvérnek, hanem idegennek, legyőzendő vetélytársnak tekintik,
  • a természetet pedig gátlástalanul lerabolható zsákmányterületnek.
Ezzel előrevetítik a Tűzözön bekövetkeztét, melynek előjelei már mutatkoznak, terjed a sivatag:  mind szellemi, mind fizikai értelemben.

                3. A Továbbszolgáló Irgalmas Rend küldetése
                Mi, az alapítók, Szent Ágoston tanításait követve, az irgalmasság testi cselekedeteit gyakorolva próbáljuk öntudatra ébreszteni, a szeretet útjára vezetni szellemi nyomorban tengődő embertársainkat, egyúttal elkerülni vagy átvészelni a Tűzözönt.

                4. A Továbbszolgáló Irgalmas Rend Egyesület alapszabálya
                4.1 Egy igazság van, és ez az igazság közös
                Ez iránt az egy, közös igazság iránt köteleződünk el.  Bármelyik vallási felekezethez tartozó vagy felekezeten kívüli ember csatlakozhat a közösségünkhöz, ha a vallási előírásaival összeegyeztethető az irgalmas szeretetszolgálat.
                4.2 Irgalmas szeretetszolgálat és továbbszolgálat
                Mi, Továbbszolgáló Irgalmasok vállaljuk, hogy magunk példamutatóan élünk, testvéreinket segítjük az egészséges életvitelben és a teljes ökoszisztémát a túlélésben.  Azokkal a felebarátainkkal, akik még nem léptek be az egyesületünkbe, az irgalmasságot úgy gyakoroljuk, hogy bíztatjuk őket a belépésre.
                Az ember öregedése az orvostudomány mai állása szerint nem betegség, így az öregekkel az orvosok szerint nem tehetünk többet, mint hogy a halálba kísérjük őket.  Mi sajátos küldetésünknek tartjuk, hogy megtaláljuk az ember öregedésének titkát és az öregedés folyamatát megállítsuk, sőt, lehetőség szerint visszafordítsuk.  Ez a „továbbszolgálat”.

                5. Belépési feltételek

  • az alapszabály megértése,
  • fogadalomtétel az alapszabály betartására.
Jelen alapszabályt, mint akaratunkkal mindenben egyezőt írjuk alá, egyúttal fogadalmat teszünk a betartására.

Kelt ..............................., .......................................

       .........................................................................        .........................................................................

       .........................................................................        .........................................................................

Én:  ......        ......
         
         

Publikus tagság:

________________________________________________________________________
© Továbbszolgáló Irgalmas Rend | Anti-Aging Agency (A-AA), 2017
e-mail: a@vectrix.hu | telefon: +36 30 844 9994