Ez a “Méhes” Akadémia


1.  A “Méhes” Akadémiában mindenki diáktanár:  amit tud, azt gyakorolja és tanítja, amit nem tud, azt tanulja, fölfedezi, kikutatja.


Tananyag

2.  A “Méhes” Akadémia célkitűzése nemes egyszerűséggel, egy szóban összefoglalható:  a tökéletesség. Ez a célkitűzés nem nagyravágyás vagy aránytévesztés:  ez a Megváltó parancsa1.   Ez a kitűzött cél – nyilván – elérhetetlen, de ez nem baj, sőt2.   A célkitűzésünkből az is következik, hogy az Akadémiánkat nem lehet “elvégezni”, de ez sem baj:  az élethosszig tanítva-tanulás egybevág a népi bölcseséggel3.


Tanterv

3.  Általános ismeret:  Arra törekszünk, hogy a tudományok és művészetek teljes köréről4 áttekintésünk legyen.

4.  Szakismeret:  Egy-egy részterületen csúcsszintű tudást és gyakorlatot szerzünk.

5.  Önismeret:  A megismerésnek nemcsak a tárgyát, de az alanyát (önmagunkat) is, és magát a megismerést is meg akarjuk ismerni.

6.  Közismeret:  Az emberi együttélés szabályait meg akarjuk ismerni, szükség esetén (magunkra) átalakítani és a gyakorlatban alkalmazni.

7.  Lelkiismeret:  Nemcsak az igazat és a szépet, hanem a jót is fel akarjuk ismerni és gyakorolni.


Munkarend

8.  A “Méhes” Akadémia diáktanárai heti 7 nap, évi 52 hét szabadságot kapnak5.

9.  A szabadság nem azt jelenti, hogy “minden szabad nekem, tehát bármit megteszek”.

10.  A szabadság azt jelenti, hogy “minden szabad nekem, tehát azt teszem, amit a lelkiismeretem szerint tennem kell”.

11.  Ha meg kell tennem valamit, azt megteszem, ha szólnom kell, szólok, ha hallgatnom kell, csöndben maradok, ha semmit sem kell tennem, akkor nem csinálok semmit (nem végzek pótcselekvést).


Fegyelem

12.  Ha a közösségünk egy tagjáról vagy egy kívülállóról úgy látjuk hogy furcsán viselkedik, megpróbáljuk – amíg lehet – a jószándékát föltételezni.

13.  Első kérdésünk: “Viccelsz ?”.  Ezzel lehetőséget adunk neki, hogy ráébredjen a helyzet visszásságára és – méltóságát megőrizve – helyretegye a dolgot.

14.  Ha nyilvánvalóvá válik, hogy cselekedete nem áll összhangban a lelkiismereti kötelességével, akkor előszöris önfegyelmet gyakorolunk:  igyekszünk a bennünk fölébredni készülő haragot átváltoztatni szomorúsággá.

15.  Ha károk keletkeztek, akkor inkább a károk súlyosbodását és további károk keletkezését próbáljuk megelőzni, a keletkezett károkat elhárítani és a károsultakon segíteni, mintsem az elkövetőt üldözni.

16.  Ha a közösségünk egy tagjával vagy egy kívülállóval lehetetlenné válik az együttélés, akkor az illetőt kirekesztjük magunk közül.


A név

17.  A “Méhes” nevet Hamvas Béla munkásságából merítettem6.

18.  A “Méhes” azok a helyek, azok az emberek és azok a módok, ahol, akikkel és ahogyan élni érdemes.____________________

1Mt 5,48

4)  A legkisebbektől a legnagyobbakig.