* U N I T U S * T E O L Ó G I A I * L E V E L E K * (1) *


Mi az igazság ? Honnan tudhatjuk meg, hogy mi az igazság ?
Közkeletű nézet szerint az igazságot a Szentírásból lehet kiolvasni.
Lássunk egy példát.
A Hit és emberi boldogság c. esszégyűjteményben Orosz Atanáz idézi a 137. zsoltár 8-9. versét, mely szerint az egyik legfőbb emberi boldogság, amikor az ellenség csecsemőit a sziklához csapdossuk.
Persze, sietve hozzáteszi, hogy ami oda le van írva, az "nyilván nem" azt jelenti, mint ami oda le van írva, hanem.
Namost, kérdezem én, honnan tudja Orosz Atanáz, hogy ami oda van írva, azt nem úgy kell érteni, ahogyan oda van írva, hanem ?
Megmondom: magánkinyilatkoztatásból.
Ez egyszerre jó hír is meg rossz hír is.
Rossz hír abból a szempontból, hogy föl kell adnunk azt a kényelmes vélekedést, hogy az igazságot a Szentírásból kiolvashatjuk.
Nem, a Szentírás nem forrásmunka, pusztán meditációs objektum.
Jó hír viszont, hogy a közkeletű vélekedéssel szemben a Kinyilatkoztatás nem zárult le.
Nem igaz, hogy Isten a régiekhez jobban szólt, mint hozzánk, kinyilatkoztatta amit tudnunk kell, aztán elhallgatott.
Nem.
Hozzánk is ugyanúgy szól.
Isten szavát úgy hívjuk, hogy lelkiismeret.


________________________________________
http://vectrix.hu/UT(i)L/Unitus Teológiai Levelek (1).html