P O L G Á R I * E N G E D E L M E S S É G I * M O Z G A L O M
* A Z * E G Y H Á Z E G Y E S Í T É S É R T *M e g h í v á s !
Én, a nép, tudom, mert megtanultam, hogy: egy nyáj van és egy pásztor.

Én, a nép, tudom, hogy csak egy Urat szolgálhatok.

Én, a nép, tudom (hippói szent Ágostontól), hogy csak egy igazság van.

Én, a nép, (Cusanus Miklóstól) azt is tudom, hogy csak egy vallás van, többféle rítussal.

Mindebből azt is tudom, hogy csak egy Egyház van.

Ha körülnézel és több nyájat és több pásztort látsz, akkor tudod, hogy körülötted romlott világ van.

Én, a nép, úgy határoztam, hogy nem viselem el tovább ezt a romlottságot, a vallási megosztottságot.

Én, a nép, egy nyájba egyesülök és szelíden, birkatürelemmel várom az egy pásztort.

Itt gyülekezünk: Polgári Engedelmességi Mozgalom az Egyházegyesítésért.

 

Kérlek, írd alá az on-line petíciót,
és/vagy hívj, írj:

Rácz András
tel.: (30) 844 9994
e-mail: a@vectrix.hu
honlap: www.vectrix.hu